Libi
04.12.14,14:10
Prosím má niekto skúsenosť s daňovou kontrolou a uplatňovaním paušálnych výdavkov vo výške 80% na PHM? Keďže nie je povinnosť viesť knihu jázd, skúmali daniari nejakých spôsobom (avšak neviem si predstaviť akým) pomer služobných a súkromných km? Zaujímam sa to i kvôli novele zákona o DP, lebo mi nepripadá, že keď si uplatňujem paušál na PHM, že automaticky budem krátiť i iné daňové výdavky súvisiace s vozidlom o 20%. a keďže si nevediem knihu jázd-nemusím, ako dokážem, že vozidlo sa používa čisto na služobné účely? Alebo preventívne skrátim? ďakujem za názory
KEJKA
04.12.14,14:43
20% nedaňové výdavky na PHM je na konto skutočnosti, že netreba preukazovať KJ. (len stav tachometra k 1.1. a 31.12.)
predpokladá sa však, že auto sa používa iba na služobné účely, nie súkromné.
V prípade aj súkromného využívania auta si neviem predstaviť ani kontrolu ani dôkazy daňovníka.
Libi
05.12.14,13:26
ďakujem. Ešte by som poprosila o názor, ak máme vozidlo ako právnická osoba obstarané formou operatívneho lízingu (v prenájme na 3 roky, potom ho vraciame) ja si napriek rozporným názorom v rôznych článkoch myslím, že 80% paušál môžme tiež využívať. v §19 ZDP som nenašla obmedzenie, či? Ďakujem.
marjankaj
05.12.14,13:54
A prečo by ste nemohli? Tie názory sa opierajú na nejaký konkrétny paragraf?
Libi
05.12.14,13:55
ďakujem, neopierajú.
JankaO
05.12.14,14:03
Libi
05.12.14,14:11
veľmi ďakujem. ešte skúsim ako by ste vy dokázali pri uplatňovaní tohto paušálu a neevidencii knihy jázd, že km sú služobné. teraz myslím aj na iné náklady...
marjankaj
05.12.14,14:12
Janka ona sa pýta na PO nie živnostníka.
JankaO
05.12.14,15:16
§ 19 odst. l sa týka FO aj PO, ....(... komentáre nečítam a v zadaní nešpecifikovala)
marjankaj
05.12.14,15:21
No veď tak to robia skoro všetci. To podstatné uvedú v komentároch.:rolleyes: