petkor
05.12.14,11:20
Vystavili sme faktúru za železo nad 5 tisíc eur, takže bola vystavená bez DPH a prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Ale teraz sme vystavili storno tejto faktúry v celej výške, takže tiež bez DPH a s prenosom DP. Kde má byť táto storno faktúra uvedená v kontrolnom výkaze? v A.2 mínusom, alebo v C.1 ako oprava faktúry?
Ďakujem veľmi pekne za rady.
Mishok
05.12.14,12:15
C1

,,V kontrolnom výkaze sa vykazujú údaje zo všetkých opravných faktúr, ktoré menia pôvodnú faktúru, a to aj v prípade, ak nedochádza k oprave základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

3.3.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry – časť C.1.
Z opravných faktúr vyhotovených k faktúram pri dodaní tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH uvedie dodávateľ aj nasledovné údaje: číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka alebo druh tovaru, rozdiel množstva tovaru a mernú jednotku, ak sa tieto údaje opravnou faktúrou menia. Ak je opravná faktúra vyhotovená dodávateľom k dodaniu mobilných telefónov a integrovaných obvodov podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona o DPH, pri ktorých sa uplatňuje tuzemské samozdanenie, údaje z opravnej faktúry uvedie dodávateľ osobitne pre každý druh tovaru zaradený v jednej kategórii, t.j. osobitne údaje prislúchajúce k mobilným telefónom a osobitne údaje prislúchajúce k integrovaným obvodom. Ak je opravná faktúra vyhotovená dodávateľom k dodaniu rôznych tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, ktoré nepatria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu Spoločného colného sadzobníka, údaje z opravnej faktúry uvedie dodávateľ osobitne pre každý tovar, ktorý má rovnaký 4-miestny číselný kód Spoločného colného sadzobníka.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2014/2014_03_07_mp_kv_dph.pdf

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/2014_01_31nepriame_dane.pdf
petkor
05.12.14,12:25
Super, ďakujem veľmi pekne za rýchlu a vyčerpávajúcu odpoveď.