Rasťo 98
07.12.14,09:41
Dobrý deň, niekto kto sa rozumie vie mi poradiť či platím daň pri výhre som študent strednej školy neplnoletý a nemám žiadny príjem hodnota pobytu je 420 e platím dane ?
veronikasad
07.12.14,08:49
Napíš to trošku zrozumitelnejšie - o akú výhru ide, vecnú alebo finančnú ? V akej výške ?
Rasťo 98
07.12.14,09:11
No je to tam :) ide o pobyt v Tatrách v hodnote 420 eur
veronikasad
07.12.14,09:16
Pozri § 9 odst. 2 Zákona o DzP - zdaníš sumu presahujúcu 350 €, keďže iný príjem nemáš, nie si povinný podať DP, iba ak by ťa DU na jeho podanie vyzval. Vtedy si povinný rozdiel zdaniť a zaplatíš aj odvody do ZP.
-----

Od dane sú oslobodené
...
m) prijaté ceny alebo výhry neuvedené v písmene l) v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu; cenou alebo výhrou sa rozumie

1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,
2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
3. cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6),
Katy a R
07.12.14,09:26
ak nemáš žiadny iný príjem - vôbec nerieš dane a uži si pobyt. Pri takom príjme nie si povinný podať DP. :) (viˇzák o DzP)
veronikasad
07.12.14,09:27
Pokial ho nevyzve DU (možno práve kvoli nedoplatkom na ZP to robia, ak niekde pri kontrolách na takéto výhry náhodne prídu ...)
Katy a R
07.12.14,09:31
ale to bude až o rok - ak by náhodou vyzvali;) a okrem toho - platí minimálna výška dane - a on nedosiahne ani tú - takže v žiadnom prípade daň platiť nebude. :)
Rasťo 98
07.12.14,09:40
Takže nebudem platiť za nič ? :) to je dobre :P
veronikasad
07.12.14,09:52
Ak ťa daňiový úrad nevyzve na podanie DP - nerieš. Predchádajúce odpovede však platia len v prípade, ak nemáš iný príjem, napr. z dohody o br.práci študenta, ktorý presahuje polovicu nezd.časti základu dane.
Ak by si takýto príjem mal, rozdiel ceny výhry musíš k nemu pripočítať.
Rasťo 98
07.12.14,10:12
Nie ja nemám žiaden príjem :) takže sa teším .. DAKUJEM vám za info ;) obom
marjankaj
07.12.14,14:10
Teda ak ho DU vyzve, aby podal daňové priznanie, tak ho podá, daň z príjmu platiť nebude, ale odvody do ZP ho neminú. Teda 14% zo 70 €,
veronikasad
07.12.14,14:17
Janko, aj daň platiť bude, ak ho DU vyzve. Nárok na NČZD nemá ...
marjankaj
07.12.14,14:29
Nebude, zarobil menej ako 1/2 NČ.
Vyplnil som aj tlačivko
r.88 13,30
Ale riadok 108 vyšiel 0€
veronikasad
07.12.14,14:30
to si ma potešil, že aspoň takto to funguje ... Neskúšala som.
marjankaj
07.12.14,14:50
Je to uvedené v §46a.