JSA
07.12.14,19:51
Dobry den, ako mam vypocitat minimalnu mesacnu ciastku, ktora nebude odvedena exekutorom ako zrazka s prijmu SZČO? Ide o viacero exekucii naraz, je pri SZCO tiez urcená minimalna ciastka, na ktoru pri zrazkach nie je mozne siahnut? Co v pripade ak mesacny prijem nepokryva sucet dohodnutych splatok? Pohladavky su neprednostne /poistne/.
veronikasad
07.12.14,19:54
pre koho to chceš počítať ?
veronikasad
07.12.14,19:57
Exekúcii nepodliehajú mzdy

Je potrebné upozorniť aj na veci, resp. pohľadávky nepodliehajúce exekúcii. Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí: veci, ktoré neslúžia na podnikanie, potom veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné a až ako posledné veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

viac info
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sbagency.sk%2Fexekucia-na-zivnostnikov&ei=ZaKEVLaWFpT1aojsgvAO&usg=AFQjCNE0i2l9sVkDJATPB8EsdBjcO9HYOA&sig2=tP9sjK4IQAtWtsQkmF7OTg&bvm=bv.80642063,d.d24&cad=rja
draik
07.12.14,20:07
Pohľadávka povinného sa prevedie v celej výške.