fortunka
08.12.14,19:23
Prosím, kedy môžem začať nehnuteľnosť odpisovať? Prepisom alebo dňom začatia užívania? Dňom uhradenia?
Mishok
08.12.14,18:35
Po zaradení - z pravidla je to na základe buď na základe kolaudačného rozhodnutia alebo toho čo je napísané v zmluve o kúpe (kedy dochádza k prevodu vlastníckeho práva, môže to byť deň podpisu zmluvy alebo deň úhrady alebo na základe LV)

§ 24

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje1) alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 o
a) hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva115) na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke116) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,
b) dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,
c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,
d) hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu,
e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.116a)
fortunka
08.12.14,18:47
b) dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,
c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,
... ale v podstate splname aj tieto body ;) Je podpisana predkupna zmluva, je schvaleny uver a uz sa podpisuje aj kupna a uverova zmluva v priebehu par dni. Zarovno s tym sa da ziadost na zmenu vlastnika zo strany predavajuceho.
Problem je ze LV nam urcite v tomto roku nepride.Kolaudacia sa bude robit az buduci rok, mozno az na jar ked sa urobia este stavebne upravy :/ No budem musiet nastudoavt tie zmluvy este