lusinda2
09.12.14,16:11
Mám maličkú kaviareň a minimum dokladov. Neplatím DPH. Január -február som zamestnala študentku iba na 2 hodiny do týždňa na program.
v novembri som zamestnala na dohodu 2 pracovníčka na pomoc v kaviarni.
S účtovníčkou som vypovedala zmluvu, nakoľko sa mi neoplatilo jej mesačne platiť a od množstva dokladov brať peniaze nechcela. Po doklady si prišla raz za 4 mesiace - a aj to iba zopár blokov. Takže vediem iba sama pre seba daňovú evidenciu . Je to v poriadku? Nemusím viesť pokladničné príjmy, výdavky... Stačí mi podať daňové priznanie?
veronikasad
09.12.14,15:30
2. Pre koho je daňová evidencia určená

Daňová evidencia je určená podľa ustanovenia § 6 ods. 14 ZDP pre podnikajúce FO, ktoré dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, t. j. pre podnikateľov, ktorí dosahujú príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, pre podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnosti a koncesnej listiny, pre FO, ktoré dosahujú príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, veterinárni lekári, notári a podobne, pre znalcov a tlmočníkov. Daňová evidencia je určená pre všetky podnikajúce FO, ktoré:

- neúčtujú v sústave JÚ alebo PÚ a
- nepreukazujú výdavky stanovené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov,

pričom musia spĺňať podmienky:

- podnikateľskú činnosť vykonávajú samostatne bez zamestnancov,
- bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahli príjem - z tejto činnosti maximálne vo výške 170 000 € (5 121 420 Sk),
- uplatňujú pri týchto príjmoch preukázateľné daňové výdavky.

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pp.sk%2F6418%2FDanova-evidencia_A-DAU28769.aspx&ei=_CKHVIv5M9DZauqSgcgN&usg=AFQjCNEuos61VHVnL5uUNUFnM1-VwvZ2Sg&sig2=R42X8DtoEeTOGguJb9emSA
lusinda2
09.12.14,16:45
Ale citala som,ze toto obmedzenie na zamestnancov bolo zrusene minuly rok a dohodari mozu byt.
je to tak???
avalik
09.12.14,17:21
ZoDP

§ 6

(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Ak daňovník získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatňuje tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy nastali uvedené skutočnosti. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý uplatní tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (§ 17 ods. 9) alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d).

(11) Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m)],

d) zásobách a pohľadávkach,

e) záväzkoch.
lusinda2
09.12.14,18:07
Proosim necitujte zakon... Je o.k ak si len tak vyberiem peniaze z pokladne,poplatim ucty a ostatne si necham?
Mishok
09.12.14,18:33
Proosim necitujte zakon... Je o.k ak si len tak vyberiem peniaze z pokladne,poplatim ucty a ostatne si necham?


Ak ste živnostník tak môžete viesť iba evidenciu (platí od 1.1.2014)
http://ludskourecou.sk/2014/09/danova-evidencia-v-r-2014-mozu-ju-pouzivat-vsetky-szco-ako/
Mishok
09.12.14,18:36
2. Pre koho je daňová evidencia určená

Daňová evidencia je určená podľa ustanovenia § 6 ods. 14 ZDP pre podnikajúce FO, ktoré dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, t. j. pre podnikateľov, ktorí dosahujú príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, pre podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnosti a koncesnej listiny, pre FO, ktoré dosahujú príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, veterinárni lekári, notári a podobne, pre znalcov a tlmočníkov. Daňová evidencia je určená pre všetky podnikajúce FO, ktoré:

- neúčtujú v sústave JÚ alebo PÚ a
- nepreukazujú výdavky stanovené percentom z úhrnu zdaniteľných príjmov,

pričom musia spĺňať podmienky:

- podnikateľskú činnosť vykonávajú samostatne bez zamestnancov,
- bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahli príjem - z tejto činnosti maximálne vo výške 170 000 € (5 121 420 Sk),
- uplatňujú pri týchto príjmoch preukázateľné daňové výdavky.

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pp.sk%2F6418%2FDanova-evidencia_A-DAU28769.aspx&ei=_CKHVIv5M9DZauqSgcgN&usg=AFQjCNEuos61VHVnL5uUNUFnM1-VwvZ2Sg&sig2=R42X8DtoEeTOGguJb9emSAToto už v roku 2014 nie je pravda
avalik
09.12.14,18:39
Proosim necitujte zakon... Je o.k ak si len tak vyberiem peniaze z pokladne,poplatim ucty a ostatne si necham?


Ak ste živnostník tak môžete viesť iba evidenciu (platí od 1.1.2014)
http://ludskourecou.sk/2014/09/danova-evidencia-v-r-2014-mozu-ju-pouzivat-vsetky-szco-ako/


pozor na pojmy "evidencia" (ods. 10 - paušálne výdavky) a "daňová evidencia" (ods. 11 - preukázateľne vynaložené daňové výdavky)
Mishok
09.12.14,18:59
Proosim necitujte zakon... Je o.k ak si len tak vyberiem peniaze z pokladne,poplatim ucty a ostatne si necham?


Ak ste živnostník tak môžete viesť iba evidenciu (platí od 1.1.2014)
http://ludskourecou.sk/2014/09/danova-evidencia-v-r-2014-mozu-ju-pouzivat-vsetky-szco-ako/


pozor na pojmy "evidencia" (ods. 10 - paušálne výdavky) a "daňová evidencia" (ods. 11 - preukázateľne vynaložené daňové výdavky)


Súhlasím, vychádzam z toho že zadavateľka sa pýtala na zjednodušenú evidenciu a v texte otázky uvádza daňovú evidenciu

Ono keby sme sa chceli ťahať za slovíčka tak obe sú ,,evidencie" len jedna je podľa ods10 a druhá podľa ods11

Aj v ods10 musíťe viesť evidenciu podľa ods11 a) a d) len pri výdavkoch postupujete inak (% z príjmov, nie preukázateľnými)

ods 12 už ich obe nazýva iba ,,evidencia"
Katy a R
09.12.14,19:04
.....
Súhlasím, vychádzam z toho že zadavateľka sa pýtala na zjednodušenú evidenciu
Ozaj pozor na tie pojmy - pretože neexistuje žiadna "zjednodušená daňová evidencia"!
Zadávateľka má zrejme na mysli daňovú evidenciu podľa odst 11. - kde uplatňuje preukázateľné výdavky.

- lusinda - môžeš použiť aj odst 11 (DE), alebo odst 10 (40%tné výdavky) - ale avalik ti pripla - že aké náležitosti tam sú!!
Mishok
09.12.14,19:21
.....
Súhlasím, vychádzam z toho že zadavateľka sa pýtala na zjednodušenú evidenciu
Ozaj pozor na tie pojmy - pretože neexistuje žiadna "zjednodušená daňová evidencia"!
Zadávateľka má zrejme na mysli daňovú evidenciu podľa odst 11. - kde uplatňuje preukázateľné výdavky.

- lusinda - môžeš použiť aj odst 11 (DE), alebo odst 10 (40%tné výdavky) - ale avalik ti pripla - že aké náležitosti tam sú!!

Som vychádzal z toho že v ods. 12 sa to volá iba ,,evidencia" pričom sa myslí buď ,,daňová" podľa ods 11) kde spadá aj evidencia podľa 10 (čo je a) a d) z 11tky)
Anik
10.12.14,04:36
"Takže vediem iba sama pre seba daňovú evidenciu . Je to v poriadku? Nemusím viesť pokladničné príjmy, výdavky... Stačí mi podať daňové priznanie?
[QUOTE="lusinda2"]Proosim necitujte zakon... Je o.k ak si len tak vyberiem peniaze z pokladne,poplatim ucty a ostatne si necham?[/QUOTE

Všetci zúčastnení máte pravdu, ale myslím, že by bolo zaujímavé vedieť čo si pod pojmom daňová evidencia predstavuje lusinda2 a až tak by sa dalo odpovedať na jej otázky.