IvetaH
10.12.14,14:13
28.11.2014 dosiahla sročka obrat 49790€. Teraz má povinnosť registrácie, ale ešte nemá pridelené ič dph. Teraz mám fakturovať s dph alebo ešte bez DPH?
A došlé faktúry už prijať ako plátca?
Mishok
10.12.14,13:17
Registračná povinnosť
§ 4

(1) ....Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa odsekov 1 az 4, je zdaniteľnou osobou podľa § 3 a nie je dôvod na zamietnutie žiadosti podľa § 4c ods. 5, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň podľa § 4c ods. 1. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“).

§69

Osoby povinné platiť daň správcovi dane

(1) Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
blondy
10.12.14,13:25
Do 20 dní od ukončenia mesiaca, t.j. do 20.12. sa musíš ísť registrovať ako platca DPH kvoli prekročenému obratu. DU ti vydá kartičku s IČDPH, tam bude uvedený dátum že odkedy si platca DPH.
IvetaH
10.12.14,15:05
A vydá mi ju okamžite alebo platí 30 dňová lehota?
blondy
11.12.14,05:16
Okamžite asi nie, môžu prísť na miestne preverenie do firmy, kde zdokladujete výšku obratu.
Mishok
11.12.14,05:28
pozri §4 ods3 sú tam lehoty