Pendulum
10.12.14,14:46
ak sa majetok obstaral v roku 2011 a vyradil sa v roku 2012 (20.03.2012), je možné uplatniť si daňové odpisy za rok 2012 za prvé tri mesiace? Alebo žiaden?

ak sa majetok obstaral v roku 2012 (1.8.2012) a vyradil sa v roku 2013 (napr. 28.02.2013), je možné uplatniť si daňové odpisy za prvé dva mesiace alebo za (12-8)=4 mesiace alebo žiaden?
Tweety
10.12.14,13:48
Nárok na daňový odpis za rok 2012 nie je možné uplatniť, pretože majetok k 31.12. už nemáte.
Rovnaký postup je aj u druhej otázky.
Účtovné odpisy uplatníte do dátumu vyradenia.
Pendulum
10.12.14,13:57
čiže v roku vyradenia, či ide o majetok pred alebo po zmene
od 1.1.2012 si daňový odpis nemôžem uplatniť a účtovný ide mesačne do dátumu vyradenia