aaandrea
11.12.14,08:13
K 31.12.2014 chcem ukončiť živnosť. Nie som platca DPH. Vediem jednoduché účtovníctvo. Základné podrobnosti zrušenia ovládam, nie sú mi jasné tieto body:

1. Faktúry za mobilné služby, kuriérske služby mi budú doručené aj začiatkom januára - zaplatím ich teda až v januári. Môžem ich zaúčtovať do roku 2014?

2. Až v januári budem kvôli prijatým faktúram zrušiť podnikateľský účet. Nechcem však už podávať daňové priznanie ani platiť odvody za rok 2015. Ako mám teda postupovať?

3. Prevod zostatku z firemného účtu na súkromný zaúčtujem ako osobnú spotrebu?

Môžem všetky tieto operácie naúčtovať do roku 2014, aj keď fyzicky prebehnú v roku 2015?

Ďakujem
mondes
11.12.14,07:23
Pri ukončení živnosti musíš pomocou uzávierkových operácii upraviť základ dane. Urobíš to ešte v r. 2014 a v r. 2015 už nič účtovať nebudeš.

Dopad ukončenia podnikania živnostníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva na výšku dane z príjmov upravuje § 17 ods. 8 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa tohto ustanovenia sa základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania:

zvýši o cenu nespotrebovaných zásob (stav zistený na základe vykonanej inventarizácie),
zvýši o zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d), a e) zákona o dani z príjmov,
zvýši alebo zníži o zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku,
zvýši o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) zákona o dani z príjmov,
zníži o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov,
zníži o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť.Pozri tu:

http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1028/category/dane/article/skoncenie-podnikania-zivnosti.xhtml
Mishok
11.12.14,07:25
1. Základ dane zo živnosti za rok 2014 si zvýšiš o neuhradené pohľadávky (to čo ti nezaplatili) a znížiš o neuhradené záväzky (to čo si nestihla uhradiť)
2. Nijak, živnosti si ukončila 31.12.2014 a za obdobie 2014 podáš daňové priznanie
3. áno
aaandrea
11.12.14,11:02
velmi pekne dakujem :)
aaandrea
11.12.14,11:03
dakujem pekne!