Carsgirl
12.12.14,13:23
ID 31.12.2014 xxx eur 531/345
úhrada napr 25.1.2015 345/221
alebo?
evuš
12.12.14,12:25
Áno, je to náklad roku 2014, urobíš k 31.12.2014 predpis a v januári uhradíš...
Carsgirl
12.12.14,12:37
Ďakujem :) stručne a jasne :D