danyp
16.12.14,10:00
Zamestnanec omylom naložil kamión externého prepravcu nesprávnym tovarom. Omyl sa zistil, keď kamión prešiel polovicu cesty a musel sa vrátiť späť. Prepravná spoločnosť nám vystavila za vzniknuté mimoriadne náklady faktúru (vrátane DPH). Zamestnanec súhlasí s úhradou škody v plnej výške (na základe zápisu škodovej komisie,...). Je poistený voči škode spôsobenej zamestnávateľovi, škoda bude poisťovňou uhradená na jeho účet. Ako zaúčtovať vzniknuté účtovné prípady? Neuplatním DPH z došlej FA?