jana 2
19.12.14,11:49
Na aký nočný príplatok mám nárok, ak mám 12 hod. smenu od 18:30 do 6:30 a zákl. plat mám 3,13 eur/hod? Ráta sa príplatok zo základnej mzdy alebo z minimálnej mzdy?
Tweety
19.12.14,11:53
Platí toto ustanovenie ZP
§ 123
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

(1) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.