Gabhus
31.12.14,06:17
Chcem sa spýtať - do konca januára 2015 podáva živnostník DP k dani z MV ešte podľa sadzieb ktoré určovali kraje, alebo už podľa nového zákona. Ten platí až od 1. januára - teda po starom? Ďakujeme.
avalik
31.12.14,06:43
áno, "po starom"


OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel

§ 2

(1) Vzor daňového priznania podľa § 1 sa použije prvýkrát od 1. januára 2015 za zdaňovacie obdobie roku 2015.

(Poz.: tlačivo DMVv15_1)

(2) Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel vydaný opatrením z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722 sa použije pri podávaní daňového priznania, ak daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vznikla v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2014.

(Poz.: tlačivo DMVv13_1)
Gabhus
31.12.14,16:05
Ďakujem