dejlik
02.01.15,15:06
Zdravím všetkých..
Rozmýšlám teraz nad časovým rozlíšenim..

Podla § 56/14 Postupov účtovania

Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad, predplatné.

Keď mi teda prišla faktúra v roku 2014 na predplatné v roku 2015.. to dám teda teraz normálne do nákladov roku 2014? Už nie 381, ale 518? A bude to daňový výdavok r. 2014?

ďakujem
karakul
02.01.15,16:11
V prvom rade by bolo treba ujasniť, či ide o MUJ alebo malé či veľké UJ...
Za druhé - v postupoch účtovania nebola zrušená zásada vecnej a časovej súvislosti účtovania.

V zmenách došlo v oblasti ČR:
- u MUJ - v prípade účtovania výnosov a nákladov týkajúcich sa dvoch účtovných období
- a mimo MUJ - v prípade účtovania nákladov a výnosov týkajúcich sa posledného a prvého mesiaca dvoch bezprostredne na seba naväzujúcich období.

Podľa môjho názoru na predplatné časopisu týkajúce sa iba roku 2015 uhradené v roku 2014 neplatí nič z vyššie uvedeného a treba výdavok časovo rozlíšiť... Rovnako ako všetky podobné prípady - napr. v roku 2014 zakúpená diaľničná nálepka na rok 2015 a pod. - tá nemá s rokom 2014 žiadnu inú súvislosť okrem jej zakúpenia...

Okrem toho časovo treba aj rozlišovať úroky pri finančnom prenájme - na tie sa vraj výnimka nevzťahuje .
Mimochodom, predplatné časopisov sa účtujú na 501-čku.
dejlik
02.01.15,16:36
malá ÚJ..
a keď je faktúra na predplatné napr. 7/14 - 6/15?
je chybou keď účtujem polku na 501 a druhú polku na 381?
karakul
02.01.15,16:38
... však tak by to malo byť
Chrusťa
02.01.15,19:24
a ako to bude teda napr. s telefonnymi poplatkami, či povinným zmluvným poistením na prelome rokov 2014/2015? Doposiaľ som to časovo rozlišovala, no teraz ma pletú tiež tie postupy účtovania
§56/14. Vedel by to niekto polopaticky vysvetliť?
Adiks
02.01.15,21:00
Paragraf 56 ods.14 Postupov účtovania v PÚ platí pre všetky účtovné jednotky, takže predplatné už časovo nerozlišuješ.
karakul
02.01.15,21:37
... ovšem pripravuje sa zmena, ktorá už CR rozlišuje podľa UJ:
"Prijatím smernice sa aplikujú výnimky z časového rozlíšenia pre mikro účtovné jednotky. V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.. Pre ostatné účtovné jednotky sa výnimka časového rozlíšenia neaplikuje. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia."

http://uctuj.sk/uctovnictvo/podvojne-uctovnictvo/zmeny-v-postupoch-uctovania-pre-podnikatelov-od-januara-2015/7433/
dejlik
03.01.15,18:20
tak kedy sa v roku 2014 použije "Na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia"?
dejlik
05.01.15,09:17
Tak ako to teda prosím je? Karal mi odsúhlasil časové rozlíšenie 501 + 381, Adiks že sa časovo nerozlišuje.. Tak ide všetko na 501 alebo nie? A je to potom všetko daňovo uznatelné?
Vďaka
Letko
07.01.15,13:36
Kde si môžem stiahnuť nové postupy účtovania právnických osôb - podnikateľov?
avalik
07.01.15,13:40
Letko, zase davas otazky tam kam nepatria?
Letko
07.01.15,14:30
Uz idem dat novu, polepsim sa.
KEJKA
07.01.15,15:21
nedáš, veď je to predplatné na rok 2015
vzhľadom na zmeny sa budeš musieť rozhodnúť za rok 2014 či si mikro alebo ostatná ÚJ (tie časovo rozlišovať isto budú)
pre mikro UJ nie je časové rozlišovanie zakázané, len sa to v Súvahe bude vykazovať na iných riadkoch.
ale rok 2015 by som isto riešila v tomto prípade s ČR - účet 381
Chrusťa
07.01.15,16:16
tiež sa prikláňam k názoru KEJKY a aj ja ostávam aj napriek tomu, že sme MUJ pri časovom rozlíšení. je to pre mňa prehladnejšie a som si na to zvykla a opatrenie výslovene nezakazuje, takže prečo v tom aj naďalej nepokračovať?
Chrusťa
07.01.15,16:19
pozri si dané opatrenie a tam nikde sa neuvádza, že MUJ nemôže aj naďalej časovo rozlišovať. Píše sa tam, že nemusí, ale podľa mňa je to na každého osobnom zvážení ako to urobí, prípadne si to ošetrí aj v internej smernici
Adiks
12.01.15,00:05
V otázke dejika je presne citovaný § 56 ods.14 Postupov účtovania v PÚ platný od 1.1.2014. Zo znenia tohto paragrafu vyplývajú tri veci:
1) platí pre mikro ÚJ aj pre ÚJ, ktoré si nezvolili, že chcú byť mikro ÚJ
2) aby sa nemuselo časovo rozlišovať, musia byť naraz splnené podmienky nevýznamnosti a opakovania sa nákladov
3) pýtal si sa , tak odpovedám, faktúru za predplatné za rok 2015, ktorá prišla v roku 2014 môžeš zaúčtovať do nákladov, ak sa predplatné opakuje už viac rokov za sebou a výška predplatného predstavuje nevýznamnú čiastku, pričom hranicu významnosti máte mať definovanú v internej smernici o vedení účtovníctva.
karakul
12.01.15,09:09
... § 56 ods.14 Postupov účtovania v PÚ platný od 1.1.2014 bol novelou zmenený k 31.12.2014. Zmeny platia i pre rok 2014!
Adiks
12.01.15,14:20
Našiel som túto novelu, ale ak ju dobre čítam, tak okrem mikro ÚJ sa ostatným ÚJ vracia aj povinnosť účtovať o odloženej dani, ktorá bola od 1.1.2014 pre ÚJ, ktoré nemali povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom zrušená. Veď tie zmeny neplatili ani jedno účtovné obdobie ....
karakul
12.01.15,15:09
... na Slovensku je to tak... najlepšie na tom je to, že dňom 31.12.2014 musíš všetko, čo si účtoval v priebehu roka preúčtovať.
Adiks
12.01.15,15:25
Musím lepšie čítať, o odloženej dani ÚJ, ktoré v minulosti mali, ale už nemajú povinnosť overenia účt.závierky audítorom od 1.1.2014 nemusia účtovať, tam nie je žiadna zmena a k tomu sa ešte pridalo ustanovenie, že mikro ÚJ neúčtujú o odloženej dani vôbec. Čo sa týka časového rozlíšenia tam je to presne tak, ako píšeš.
karakul
12.01.15,15:34
... niekedy si to treba radšej fakt 3x prečítať