n7a7s7t7a7
04.01.15,09:24
Od 1. 1. som prevzala účtovníčtvo, som začiatočníčka, sme s.r.o. a sme plátcovia dph. Predošla účtovníčka účtovala nákup phm ako 100 % výdavky, a uplatňovala si dph na vstupe tzv. 501, 343/211 a neviedla knihu jázd. Ako by som mala správne začať ja, aby som to mala čo najjednoduchšie a správne? prosím o radu
marjankaj
04.01.15,08:26
Knihu jázd by mal viesť, ten kto s autom jazdí. Alebo ty mu robíš spolujazdca?
mondes
04.01.15,09:36
Ak nevediete knihu jázd, tak do výdavkov si môžte uplatniť max. 80% PHM a taktiež odpočet DPH 80% z ceny PHM. Ak však si uplatníte 100% musíte viesť knihu jázd. Viď tu:
Pri uplatňovaní výdavkov si môžte vybrať jeden z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL:

1.Preukazovanie spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze – pri tomto spôsobe sa vychádza z počtu najazdených kilometrov, z ceny pohonnej látky platnej v čase jej nákupu a zo spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla; daňovník je povinný viesť knihu jázd;

2.Preukazovanie spotreby pohonných hmôt na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla;

3.Uplatnenie výdavkov na spotrebu pohonných hmôt vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok primeraného počtu najazdených kilometrov – vychádza sa z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacie obdobia; daňovník nie je povinný viesť knihu jázd.
Janiela
04.01.15,10:22
Nechápem, prečo sa vedenie knihy jázd presúva na plecia účtovníčky. Ona predsa nejazdí.
veronikasad
04.01.15,10:38
Janiela, by si sa čudovala, kolké účtovníčky-živnostníčky tieto knihy jázd vyrábajú a ešte si aj dajú za to zaplatiť ...
zlatica76
04.01.15,16:52
Nevidím nič zlé na tom, pokračovať v tredne (t.j. účtovať 100% nákupu PHM). Len je potom potrebné upozorniť majiteľa/konateľa/vlastníka auta, že je potrebné viesť knihu jázd (jedno akým spôsobom - v exceli, na papieri alebo si kúpi GPS systém). Pre istotu by som každý mesiac od nich pýtala knihu jázd a priebežne tak trochu kontrolovala, či tá spotreba PHM trochu neletí mimo (t.j. je výrazne viac ako normovaná spotreba). - toto je vysvetlenie k bodu 1 od mondes.

Na konci roka sa vypočíta nadspotreba a to je pripočítateľná položka. DPH sa už potom neupravuje.
marjankaj
04.01.15,18:20
Kažimír by to nazval kreatívne účtovníctvo.