Jana Motyčková
08.01.15,15:07
ÚDZS vydal nové metodické usmernenie pod číslom 12/1/2014.

Usmernenie je v prílohe.

Usmernenie v čl.2 bode 5 písm. e) zavádza nový kód 2P, citujem :
" z titulu zamestnávania fyzickej osoby na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a ktorá sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu sa použije kód „2P,“ kde „2“ vypovedá, že ide o zamestnanca v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a „P“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca, ktorý sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu. Ak dôjde k vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a súčasne v rovnaký deň nastane aj skutočnosť, že táto osoba u tohto istého zamestnávateľa bude považovaná za zamestnanca z iného dôvodu, použije sa pri prihlásení takejto osoby súčasne kód „2 Z“ aj kód „2P Z.“ Ak dôjde k vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a táto osoba je už evidovaná u tohto istého zamestnávateľa ako zamestnanec z iného dôvodu, použije sa pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu len kód „2P Z.“ Ak dôjde k zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a táto osoba je naďalej evidovaná u tohto istého zamestnávateľa ako zamestnanec z iného dôvodu, použije sa pri zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu len kód „2P K.“

Prostredníctvom kódu 2P sa neoznamujú zmeny, ktoré sa týkajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru."

Z uvedeného vyplýva :
Zamestnanca v pracovnom pomere, ak nemá iný právny vzťah u tohoto zamestnávateľa okrem dohôd prihlasujeme a odhlasujeme naďalej kódom 2.
Zamestnanca z iného právneho vzťahu (štatutár, príkazná zmluva, poslanec a pod.) prihlasujeme a odhlasujeme naďalej kódom 2.
Ak zamestnancovi počas trvania iného právneho vzťahu okrem dohody vznikne alebo skončí pracovný pomer oznamujeme to do ZP kódom 2P. Napríklad konateľ s pravidelným príjmom od r. 2013, v tej istej firme uzatvoril pracovný pomer od 11.1.2015, podá sa prihláška kódom 2P Z 11.1.2015.


DOPLNENÉ 15.1.2015

K 1.1. nie je v tejto súvislosti žiadna ďalšia oznamovacia povinnosť.

Príklady.
1. Pánovi Antonovi vznikol pracovný pomer 1.2.2015.
Zamestnávateľ oznámi do ZP : 2 Z 1.2.2015.

2. Pán Peter sa stal konateľom s pravidelnou odmenou od 1.2.2015.
Zamestnávateľ oznámi do ZP : 2 Z 1.2.2015.

3. Pánovi Jozefovi vznikol pracovný pomer 1.2.2015. Od 1.5.2015 sa stal v tej istej firme konateľom s pravidelnou odmenou.
Zamestnávateľ oznámi do ZP : 2 Z 1.2.2015. K 1.5.2015 zamestnávateľ do ZP neoznamuje nič.

4. Pán Karol je od 1.2. 2015 konateľom firmy s pravidelnou odmenou. Od 1.5.2015 uzatvoril v tej istej firme pracovný pomer. Pracovný pomer skončí 30.9.2015, konateľom s odmenou je naďalej.
Zamestnávateľ oznámi do ZP :
2 Z 1.2.2015 (konateľ).
2P Z 1.5.2015
2P K 30.9.2015

5. Pán Karol je od 1.2. 2015 konateľom firmy s pravidelnou odmenou. Od 1.5.2015 uzatvoril v tej istej firme pracovný pomer. Funkcia konateľa skončila 30.9., pracovný pomer trvá naďalej.
Zamestnávateľ oznámi do ZP :
2 Z 1.2.2015 (konateľ).
2P Z 1.5.2015

6. Pán Richard pracuje na dohodu 5 dní v týždni od 1.2.2015. Od 1.5.2015 uzatvoril v tej istej firme pracovný pomer.
Zamestnávateľ oznámi do ZP :
2D Z 1.2.2015
2D K 30.4.2015
2 Z 1.5.2015

Oznamovanie celodenného neplateného voľna, absencie pri súbehu pracovného pomeru a iného právneho vzťahu s pravidelnou odmenou (okrem dohôd)
Zamestnanec Pavol má uzatvorený pracovný pomer a zároveň je konateľom s pravidelnou odmenou. Dňa 15.1. má jeden deň neplatené voľno v pracovnom pomere.
Zamestnávateľ oznámi do ZP :
2P K 14.1.2015
2P Z 16.1.2015
skolitel
08.01.15,15:11
Janka, nové MU už vyšlo práve dnes. Vidím ho na stránke UDZS pod označením 12/1/2014 tu http://www.udzs-sk.sk/dokumenty/metodicke-usmernenia.html?page_id=501.
ADB
08.01.15,16:03
ano dnes (kedze je 8.) okolo 14:30 to tam zavesili a je antidatovane !!! datum vydania ma 23.12.2014 drzost poriadna
Iveta Matlovičová
08.01.15,22:18
ano dnes (kedze je 8.) okolo 14:30 to tam zavesili a je antidatovane !!! datum vydania ma 23.12.2014 drzost poriadna

súhlas s ADB, ešte že si tam nedali 24.12.2014mimotemy
Analytik1
09.01.15,10:41
Ak zamestnancovi vznikol pracovný pomer pred 1. 1. 2015 a zároveň má u zamestnávateľa aj iný právny vzťah, má sa príhlásiť kód 2P Z k 1. 1. 2015?
hcm
09.01.15,10:57
Aký je vlastne význam oznamovania kódom 2P ?

Ak má jedna osoba u toho istého zamestnávateľa dohodu od 01.12.2014 do 31.03.2015 a pracovný pomer od 01.02.2015 do 30.04.2015,
oznamuje sa: 2P Z 01.02.2015 začiatok PP a 2 K 30.04.2015 koniec PP ?

Ďakujem
Jana Motyčková
09.01.15,15:56
Ak zamestnancovi vznikol pracovný pomer pred 1. 1. 2015 a zároveň má u zamestnávateľa aj iný právny vzťah, má sa príhlásiť kód 2P Z k 1. 1. 2015?

Nie.

Princíp - 2P sa oznamuje len ak počas iného právneho vzťahu vznikne alebo zanikne pracovný pomer po 1.1.2015.

Poznámka - vznikne alebo zanikne vrátane zániku a vzniku poistenia z dôvodu neplateného voľna a absencie.
Jana Motyčková
09.01.15,16:02
Aký je vlastne význam oznamovania kódom 2P ?

Ak má jedna osoba u toho istého zamestnávateľa dohodu od 01.12.2014 do 31.03.2015 a pracovný pomer od 01.02.2015 do 30.04.2015,
oznamuje sa: 2P Z 01.02.2015 začiatok PP a 2 K 30.04.2015 koniec PP ?

Ďakujem

Poslednú vetu v citovanej časti MU som pochopila tak, že toto oznamovanie 2P neplatí ak PP vznikne počas dohody.
V uvedenom prípade sa naďalej oznamuje 2D K 31.1.2015, 2 Z 1.2.2105 (za predpokladu, Že na dohodu robil 5 dní v týždni, resp. že bol na 31.1. z dohody prihlásený.

Môžem ešte pre istotu preveriť na MZ.
mariapol
15.01.15,14:57
Poslednú vetu v citovanej časti MU som pochopila tak, že toto oznamovanie 2P neplatí ak PP vznikne počas dohody.
V uvedenom prípade sa naďalej oznamuje 2D K 31.1.2015, 2 Z 1.2.2105 (za predpokladu, Že na dohodu robil 5 dní v týždni, resp. že bol na 31.1. z dohody prihlásený.

Môžem ešte pre istotu preveriť na MZ.

Vo VšZP ma informovali presne tak ako tvrdíte. V prípade trvania Dohody /resp. stáleho trvania 2 D Z/ a následného vzniku PP sa 2P neoznamuje.
Jana Motyčková
15.01.15,19:13
Do prvej témy som doplnila príklady.
mariapol
16.01.15,08:23
Dobrý deň, no nie je toto chaos?
FERONA
20.01.15,07:13
Dobry den, neviem teda ci len mne, ale uplne unika ten princip-podstata, co sa vlastne kedy nahlasuje kodom 2P. Podla uvedených prikladov aj tu aj na stranke VSZP mi vôbec nie je jasne, ze co, kedy a ako. Napr. tu v prikladoch 3 a 4 - preco sa v c.3 neprihlasuje 2P, ale v c. 4 sa prihlasuje? Aky je v tom rozdiel? A rozdiel v prikladoch 3 a 5? Mam to chapat tak, ze je rozdiel v tom, co bolo prve vzniknute ( prac. pomer alebo konatelstvo) ?

Dakujem niekomu, kto mi to vysvetli naozaj laicky....
Jana Motyčková
20.01.15,11:30
Asi treba vychádzať z toho, na čo to treba. Kódom 2 sa prihlasuje pracovný pomer (PP), ale aj iné právne vzťahy. ZP potrebuje pre OP vedieť, či sa prihlásil PP alebo iný právny vzťah.
Ak je niekto prihlásený kódom 2, tak z mesačného výkazu sa dá zistiť, či to bol PP alebo niečo iné, alebo to bolo oboje.

Ale ak je niekto konateľom celý mesiac a v pracovnom pomere len do 15-teho, tak je prihlásený kódom 2 a z výkazu ZP vie, že je to PP aj iný právny vzťah, ale nevie, že PP nebol 30/31 dní ale iba 15. A na to vymysleli kód 2P.


Ak nestačí, tak už niekto iný.
TomosP
20.01.15,13:18
Stále mne mate text "...ktorá má nárok na odpočítateľnú položku.." v bodě 5e) metodického usměrnění 12/1/2014.

Takže otázka :

Pokud je osoba přihlášená do ZP kódem 2Z z titulu jednatelství/konateľstva, a vznikne ji následně u téhož zaměstnavatele pracovní poměr, tak ji přihlásím kódem 2P Z, i když nemá nárok na OP, tedy
- má zaměstnání u jiného zaměstnavatele?
- se považuje za fyzickou osobu podle § 11 ods. 7 písm. v) (zvýhodnění předtím dlouhodobě
nezaměstnaných)? (to asi u jednatele nepřichází moc v úvahu..)
TomosP
20.01.15,15:59
Podle informací na webu VšZP (http://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/oznamenie-zamestnavatela/) se u těch PP, které nesplňují podmínky nároku na OP, kod 2P nepoužije, i když už se pokládá za zaměstnance typu "2" z jiného důvodu - viz :

Osobitný kód 2P
Zamestnávateľ si plní oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu „2P“ v prípade, ak sú splnené súčasne všetky 3 podmienky:
 - fyzická osoba je zamestnaná na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
 - má nárok na odpočítateľnú položku a
 - pokladá sa u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľstvo, mandátna zmluva).

Prostredníctvom kódu „2P“ sa neoznamujú zmeny týkajúce sa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Kód „2P“ je potrebné použiť, aj v prípade, ak si takáto osoba nepožiadala o uplatnenie OP u zamestnávateľa.
TomosP
20.01.15,16:02
Pokud to skutečně platí, bude poměrně obtížné zjišťovat, zda nemá ještě jiné zaměstnání u jiného zaměstnavatele (obzvlášť když nežádá o OP, kde by to v žádosti o uplatnění OP podepsal).
Jana Motyčková
20.01.15,19:25
Pozor na pojmy - nárok na OP podľa zákona má ten, kto má uzatvorený pracovný pomer (okrem PP s odv.úľavou). Nič viac. Viď §13a ods.1.. T.j. aj ten kto má súbežne dvoch zamestnávateľov.
Potom ďalej v § 16 ods.18, sa hovorí, kto si ju môže uplatňovať mesačne - len ten, kto má súbežne len jedného zamestnávateľa v mesiaci.
Čiže ak preložím pojmy z VšZP ku kódu 2P, v druhej odrážke to iba znamená, že má uzatvorený pracovný pomer (a pod.) s výnimkou zamestnanca s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných. Táto odrážka nehovorí o tom, že si nárok uplatňuje alebo môže uplatňovať mesačne.
A nakoniec v poslednej vete je to aj priamo napísané - 2P je potrebné použiť aj v prípade, ak si táto osoba nepožiadala o uplatnenie OP u zamestnávateľa.
Jana Motyčková
20.01.15,19:35
K tomu prípadu :

Konateľovi vo firme A prihlásenému kódom 2 do ZP vznikne pracovný pomer vo firme A. Zamestnávateľ oznámi do ZP 2P Z a to vždy! S jedinou výnimkou PP s odvovovou úľavou.
T.j. :

- aj v prípade, že nepodpísal uplatňovanie OP mesačne,

- aj v prípade, že konateľ pracuje súčasne na dohodu alebo v pracovnom pomere vo firme B,

- aj v prípade, že jeho príjem konateľa je 10000 mesačne a príjem z pracovného pomeru je 10000 mesačne,
- aj v prípade, že súbežne je szčo.
TomosP
20.01.15,19:53
K tomu prípadu :

Konateľovi vo firme A prihlásenému kódom 2 do ZP vznikne pracovný pomer vo firme A. Zamestnávateľ oznámi do ZP 2P Z a to vždy! S jedinou výnimkou PP s odvovovou úľavou.
T.j. :

- aj v prípade, že nepodpísal uplatňovanie OP mesačne,

- aj v prípade, že konateľ pracuje súčasne na dohodu alebo v pracovnom pomere vo firme B,

- aj v prípade, že jeho príjem konateľa je 10000 mesačne a príjem z pracovného pomeru je 10000 mesačne,
- aj v prípade, že súbežne je szčo.


Díky, máte pravdu, přesně tak je napsané v zákoně. Nechal jsem se zmást vyjádřením VšZP a metodického usměrnění, kde to je podle mne napsáno příliš komplikovaně.

Druhý bod podmínek dle VšZP ("Má nárok na OP“) by tedy šel napsat srozumitelněji jako „není to zaměstnanec s odvodovou výjimkou dlouhodobě nezaměstnaných“.
milanr
24.01.15,17:32
Dobrý deň, mám otázku k novému kódu 2P. Uvedený kód sa použije až od 1.1.2015? Zamestnávateľ nemá žiadne oznamovacie povinnosti v súvislosti so zavedením kódu 2P pre právne vzťahy (pracovný pomer + štatutár s pravidelnou odmenou), ktoré vznikli pred 1.1.2015?

Ďakujem za odpoveď.
TomosP
24.01.15,20:37
Dobrý deň, mám otázku k novému kódu 2P. Uvedený kód sa použije až od 1.1.2015? Zamestnávateľ nemá žiadne oznamovacie povinnosti v súvislosti so zavedením kódu 2P pre právne vzťahy (pracovný pomer + štatutár s pravidelnou odmenou), ktoré vznikli pred 1.1.2015?

Ďakujem za odpoveď.


V úvodním příspěvku je napsáno, že "K 1.1. nie je v tejto súvislosti žiadna ďalšia oznamovacia povinnosť."
Jozef Mihál
25.01.15,16:08
Janka, nesúhlasím s tvrdením, že kód 2P sa nepoužije, ak zamestnanec už je (pri vzniku PP) alebo aj naďalej je (pri zániku PP) prihlásený z dohody.

*
Kód 2P Z sa má použiť vždy vtedy, ak:

1. Zamestnanec u zamestnávateľa už prihlásený do ZP je z nejakého dôvodu - je jedno, či z dohody alebo ako štatutár s odmenou, spoločník s odmenou, poslanec atď.
2. Vzniká pracovný pomer (resp. štátnozam. pomer, služobný pomer, štátna služba) s výnimkou dlhodobo-nezamestnaného.
*
Kód 2P K sa použije vtedy, ak

1. Zaniká pracovný pomer (štátnozam. pomer, služobný pomer, štátna služba) s výnimkou zániku PP dlhodobo nezamestnaného s odvodovou výnimkou
2. Zamestnanec je naďalej na dohode, je štatutár s odmenou, poslanec..., čiže naďalej existuje iný dôvod, pri ktorom je ako zamestnanec u zamestnávateľa prihlásený do ZP
*
Zmyslom kódu 2P Z, 2P K je informácia pre ZP, v akom období presne trval u zamestnávateľa pracovný pomer (štátnozam. pomer atď.) v prípade zamestnanca, kde je súbeh dvoch vzťahov. Pre ZP je v prípade súbehov táto informácia kľúčová pre správne posúdenie, ako dlho bol zamestnanec počas roka v pracovnom pomere (štátnozam. pomere atď.) - aby mu správne určila OP v RZZP (problém krátenia OP v prípade, že PP netrval celý rok).
Jana Motyčková
25.01.15,18:42
Jozef, upozorňujem na body 15 a 16 metodického usmernenia.
Aj v r.2014 aj v tomto roku ZP vie rozlíšiť, ak počas dohody vznikne pracovný pomer, pretože dohoda sa prihlasovala kódom 2D a pri vzniku pracovného pomeru počas trvania dohody sa dohoda kódom 2D ukončí a prihlási sa kód 2.
hcm
26.01.15,10:18
Pán Karol je od 1.2. 2015 do 30.06.2015 konateľom firmy s pravidelnou odmenou.
Od 1.3.2015 do 31.5.2014 má v tej istej firme pracovný pomer.
Zamestnávateľ oznamuje ZP :
2 Z 01.2.2015
2P Z 01.3.2015
2P K 31.5.2015
2 K 30.6.2015

Pán Peter má od 1.2. 2015 do 30.06.2015 pracovný pomer.
Od 1.3.2015 do 31.5.2014 je v tej istej firme konateľom s pravidelnou odmenou.
Zamestnávateľ oznamuje ZP :
2 Z 01.2.2015
2 K 30.6.2015

Pán Ján je od 1.2. 2015 do 30.06.2015 konateľom firmy s pravidelnou odmenou.
Zamestnávateľ oznamuje ZP :
2 Z 01.2.2015
2 K 30.6.2015


Podľa vysvetlenia v článku 12: ZP potrebuje pre OP vedieť, či sa prihlásil PP alebo iný právny vzťah. Ak je niekto prihlásený kódom 2, tak z mesačného výkazu sa dá zistiť, či to bol PP alebo niečo iné, alebo to bolo oboje ...
Podľa akej hodnoty vo výkaze ZP zistí, že pre pána Petra sa jená o súbeh pracovného pomeru s nárokom na OP a iného právneho vzťahu ?

Ďakujem
Jana Motyčková
26.01.15,11:18
ZP potrebuje vedieť trvanie pracovného pomeru
Povedzme, ak je prihlásený kódom 2 a má príjem v stĺpci Celková výška príjmu pre uplatnenie OP tak je to pracovný pomer. Ak má údaj v stĺpci ďalšie príjmy, je to iný právny vzťah. Viem samozrejme o prípadoch, kedy to ZP z týchto údajov nezistí, ale nechcem komplikovať ľuďom vysvetľovanie. Napr. ak teraz v januári je niekto na celomesačnej PN vo výkaze bude mať nuly a ZP nebude vedieť, či je to PP alebo iný právny vzťah. Ale nech si to riešia ZP. (Môj osobný názor - mal sa zaviesť osobitný kód na pracovné pomery, osobitný kód na iné právne vzťahy, lebo z tohoto bude iba zmätok.)
TomosP
26.01.15,12:01
K příkladu
5. Pán Karol je od 1.2. 2015 konateľom firmy s pravidelnou odmenou. Od 1.5.2015 uzatvoril v tej istej firme pracovný pomer. Funkcia konateľa skončila 30.9., pracovný pomer trvá naďalej.
Zamestnávateľ oznámi do ZP :
2 Z 1.2.2015 (konateľ).
2P Z 1.5.2015

Otázka : Jakým kódem se v daném případě oznámí zánik PP (až nastane)?
2P K (protože byl kódem 2P přihášen) nebo 2 K (protože zaniká v době, kdy žádná funkce konatele už netrvá?
Jana Motyčková
26.01.15,14:21
Podľa mňa 2 K. V MU sa uvádza, že 2P sa použije iba ak dôjde k zániku pracovného pomeru ale iný právny vzťah zamestnanca trvá.
hcm
27.01.15,13:34
Jedna osoba má dve pracovné zmluvy u jedného zamestnávateľa.
Prvá pracovná zmluva je platná od 01.02.2015 do 31.05.2015. Jedná sa o pracovný pomer s uplatnením odvodového zvýhodnenie podľa § 11 ods. 7 písm. v) (teda nejedná sa o pracovný pomer s nárokom na odpočítateľnú položku).

Druhá pracovná zmluva je platná od 01.03.2015 do 30.04.2015. Jedná sa o pracovný pomer.

Je posudzovaný tento druhý pracovný pomer ako pracovný pomer s nárokom na odpočítateľnú položku (teda príjem z tohto druhého pomeru sa vykazuje v stĺpci „Celková výška príjmu pre uplatnenie OP“ vo výkaze ZP a začiatok a koniec druhého pomeru sa oznamuje kódom 2P ) ?
Alebo ani druhý súbežný pracovný pomer nemôže byť posudzovaný ako pracovný pomer s nárokom na odpočítateľnú položku, keďže u tohto zamestnávateľa si táto osoba v inom pomere (poistné sa platí v úhrne) uplatňuje odvodové zvýhodnenie ?

Ďakujem
Jana Motyčková
27.01.15,16:36
Opäť dopyt, ktorý som už dávala na MZ, zatiaľ bez odpovede.
Môj názor. Takýto zamestnanec počas trvania PP s odvodovou úľavou nemá nárok na odpočítateľnú položku ani v tom pracovnom pomere, kde sa neuplatňuje odvodová úľava. Kde to uvádzať vo výkaze si netrúfam tipnúť. Povedala by som, že v stĺpci ďalšie príjmy. Ale ak by PP s odvodovou úľavou bol u zamestnávateľa A a "normálny" PP u zamestnávateľa B, zamestnávateľ B nemusí vedieť, že má tento zamestnanec aj pracovný pomer s úľavou a uvádza príjem z takéhoto PP v príjmoch pre OP.
Jednoduchšie by bolo, keby si v tom druhom PP mohol uplatňovať OP, ale zákon vidím tak, že nemôže.
Asi som vám nepomohla.
Jana Motyčková
29.01.15,16:07
K mojej diskusii s Jozefom (prísp. 21,22) odpoveď z MZ :
Ešte pre istotu - dobre chápem poslednú vetu v tom písm. e), že ak popri dohode vznikne pracovný pomer, tak neoznamujem 2P Z ale tak, ako doteraz 2D K a od 2 Z?

Áno, v zmysle usmernenia UDZS sa prostredníctvom kódu 2P neoznamujú zmeny, ktoré sa týkajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Jozef Mihál
29.01.15,18:53
Áno, Janka, súhlasím, vyzerá to tak, že máš pravdu. Ak popri dohode následne vznikne pracovný pomer, jeho vznik sa neoznamuje kódom 2PZ ale tak ako v roku 2014: oznámi sa 2DK (kvázi "koniec" dohody) a 2Z (vznik pracovného pomeru).

Neodpustím si poznámku: Tu sa už (v usmernení UDZS) gombík zle zapol na začiatku pri zavedení dohôd...
milanr
18.03.15,12:24
Dobrý deň, potrebujeme poradiť. Zamestnanec je u nás v pracovnom pomere a od 03/2015 sa stal u nás súčasne členom dozornej rady s mesačným príjmom. Do ZP je už prihlásený ako zamestnanec kódom 2. Máme v tomto prípade povinnosť prihlásiť ho do ZP aj kódom 2P ako člena DR alebo uvedené platí iba opačne, t.j. ak vznikne pracovný pomer počas trvania členstva v DR, takže teraz do ZP nemusíme oznamovať nič? Ďakujeme za odpoveď.
milanr
18.03.15,12:35
Ešte doplníme náš predchádzajúci dotaz: zamestnanec je u nás pracovnom pomere a u nás skončil iba ako člen DR, jeho pracovný pomer trvá naďalej. V ZP ostáva prihlásený kódom 2, máme voči ZP inú oznamovaciu povinnosť?
Jana Motyčková
18.03.15,12:39
Kódom 2P sa oznamuje iba vznik/zánik trvania PP počas trvania členstva v dozornej rade.
Čiže v uvedenom prípade neoznamujete nič.
mariapol
06.06.16,16:18
Dobrý deň, príklad: Oznamovanie celodenného neplateného voľna, absencie

pri súbehu pracovného pomeru a iného právneho vzťahu s pravidelnou odmenou (okrem dohôd)

Zamestnanec Pavol má uzatvorený pracovný pomer a zároveň je konateľom s pravidelnou odmenou. Dňa 15.1. má jeden deň neplatené voľno v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ oznámi do ZP :

2P K 14.1.2015

2P Z 16.1.2015V tomto prípade nebudeme oznamovať aj 2N?Za odpoveď vopred ďakujem.
Jana Motyčková
07.06.16,08:30
2N nie. To by sa celkom vylúčil ako zamestnanec zo ZP (stal by sa samoplatiteľom). Kódom 2P sa vylúči pracovný pomer ale ostane ako zamestnanec.