Eva2010
13.01.15,16:43
Môže 28 ročný študent denného štúdia mať DoBPŠ s pravidelným príjmom do 159 €, s neplatením poistného , ak podpíše čestné prehlásenie a doloží potvrdenie zo školy s denným štúdiom?
veronikasad
13.01.15,16:48
Uzatvorenie DoBPŠ je limitované vekom 26 rokov.


Dohoda o brigádnickej práci študentov
§ 227Na začiatok

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Pre odvodovú výnimku je pre rok 2015 stanovený limit 200€ mesačne.