Gong
20.01.15,18:36
Ak novovzniknutá firma prijme Zncov na dohodu, ale daň z odmeny brutto 148,57€ platiť nebude, lebo si uplatní NČ, Znec je evidovaný na úrade práce, i v tom prípade, sa musí sro zaregistrovať na DU na daň zo závislej činnosti? Ďakujem
kn-alka
20.01.15,18:48
áno a musí mesačne podávať Prehľad a na konci roka Hlásenie
Gong
20.01.15,18:59
Ďakujem