kahu
20.01.15,20:52
Ahojte chcela by som poradiť, ked mám živnostníka ktorý má auto v podnikaní, celý rok si dával do účtovníctva bločky PHM je platcom DPH, mohol si uplatňovať DPH z bločkov každý mesiac v plnej výške? A ako to bude na konci roka, on používa auto aj na podnikanie ale niekedy aj na súkromné účely, nevedie knihu jázd ako si to má dať do nákladov, celý rok som základ dane z bločkov účtovala ako nedaňový výdavok bolo to správne? Ďakujem
KEJKA
20.01.15,21:01
prečo ako nedaňový výdavok, ak ho používal na podnikanie má auto v podnikaní - to znamená čo? Má ho v majetku?
Nemá logiku odpočítavať DPH a evidovať základ dane ako nedaňový výdavok.
kahu
20.01.15,21:05
takže tam neplatí nejaké prepočítavanie podľa spotreby, keď niekedy používa auto aj na súkromné účely, môže si uplatniť celú výšku výdavku a dph uplatňovať každý mesiac v plnej výške?
mondes
20.01.15,21:06
Keďže je plátcom DPH a má auto v majetku firmy, môže si uplatňovať PHM týmito spôsobmi:


Preukazovanie spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze – pri tomto spôsobe sa vychádza z počtu najazdených kilometrov, z ceny pohonnej látky platnej v čase jej nákupu a zo spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla; daňovník je povinný viesť knihu jázd;
Preukazovanie spotreby pohonných hmôt na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla;
Uplatnenie výdavkov na spotrebu pohonných hmôt vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok primeraného počtu najazdených kilometrov – vychádza sa z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a z počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacie obdobia; daňovník nie je povinný viesť knihu jázd.V praxi to znamená, že ak nevedie knihu jázd, môže si uplatniť len max. 80% z bločkov PHM a taktiež si má nárok na odpočet DPH vo výške 80%. Preto ak by si mu to chcela dať do N, musla by si podať dodatočné DPH a KV za celý rok dozadu.
kn-alka
20.01.15,21:23
to fakt vážne? tak ty si najprv uplatníš DPH a až potom zisťuješ, či si to môžeš dať do výdavkov? .... to si ešte nepočula, že DPH si môžeš uplatniť len z uplatniteľných výdavkov?

najprv si postavila strechu a teraz chceš stavať steny

Najprv si musím zistiť, na aké výdavky mám nárok a potom z tých výdavkov si uplatňujem DPH !!
KEJKA
20.01.15,21:25
neviem to nájsť a tiež si myslím to isté, ale nebolo niekde upravené tak, že tých 20% DPH sa môže vysporiadať pri poslednom
DP DPH v roku? teda bud za december, alebo za IV.Q.?
kahu
20.01.15,21:36
ja som to tiež niekde čítala na nejakej porade len neviem to teraz nájsť.
kahu
20.01.15,21:38
no a tých 80% výdavkov dám do výdavkov ovplyvňujúcich ZD interným dokladom na konci roka alebo musím každý doklad opraviť 80% VOZD, a 20% VNZD. Ďakujem
kahu
20.01.15,21:43
počula a viem že si môžem uplatniť DPH len z uplatniteľných výdavkov, len som nevedela do akej presnej výšky a vedela som že na konci roka sa dá DPH upraviť ako píše KEJKA, len som si tým nebola istá. Veď na to je asi porada?
emma01
21.01.15,09:57
Som toho názoru, že k DPH treba podať DDP, pretože si neoprávnene uplatnila DPH v plnej výške a vozidlo bolo využívané aj na súkromné účely. Ak je kvartálny platca DPH, tak DDP je nutné podať za každý kvartál, ak mesačný, tak za každý mesiac.
K oprave výdavkov sa neviem zodpovedne vyjadriť, čo je podľa zákona o účtovníctve a podľa postupov správne, ale osobne by som opravila každý doklad samostatne, ale zrejme záleží aj od programu, aký používaš.
evuš
21.01.15,10:04
Kahu, no ja neviem, ale ja používam takýto spôsob :
- každý blok z PHM zaúčtujem takto : 80 % zo základu do DN, 20% NN, 80% z DPH si uplatním, 20% si neuplatním...... nakoľko si mesačný plátca, mala by si to robiť pri každom bločku...ide Ti to vlastne aj do KV - ako by to bolo potom pri kontrole KV ?!...
V Tvojom prípade by som určite podala za každý mesiac dodatočné DP DPH a tým pádom i KV.....
mondes
21.01.15,10:46
Nie Kejka, zrejme myslíš to, že ešte v čase, keď neboli KV bolo možné účtovať počas celého mesiaca/štvrťroka 100% PHM a k poslednému dňu mesiaca/štvrťroka, teda pred podaním DP k DPH bolo potrebné odpočítať z celkových bločkov PHM 20%.
No teraz kvôli správnosti KV je potrebné každý doklad upraviť. Aspoň ja to takto robím.
Eva M
21.01.15,11:22
ja účtujem mesačne 80% do nákladov, 20 % nedaňové, DPH krátim, musíš to vykazovať aj v KV, celková dph napr. z bločku v B3 v stlpci 2 a skutočne odpočítaná v stlpci 3
karakul
24.01.15,13:02
http://www.danovecentrum.sk/clanok-kaviaren/vydavky-na-pohonne-latky-v-uctovnych-a-danovych-suvislostiach-1.htm

"Dobrý deň, účtovná jednotka uplatňuje paušálne výdaje vo výške 80% z celkového preukázateľného nákupu PHM. Mot.vozidlo používa len na podnikateľské účely, avšak nevedie knihu jázd. 1) Môže si účtovná jednotka odpočítať 100% DPH z nákupu PHM? 2) Ak si môže odpočítať len 80% DPH, je zostávajúcich 20% DPH daňovým výdajom?

Dobrý deň, pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty vychádzame z § 49 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Ak nepreukazujete spotrebu PHL, potom máte právo si uplatniť odpočítanie dane len vo výške 80 %, tak ako si uplatňujete aj na daňové účely. Neuplatnená DPH je prisúditeľná k nedaňovému výdavku, t.j. nie je možné si znížiť základ dane o hodnotu neuplatnenej DPH."
veronikasad
24.01.15,13:45
Kejka, nevedie knihu jázd ...
karakul
24.01.15,13:50
... prečo by bolo treba každý jednotlivý doklad upraviť ???
marjankaj
24.01.15,13:58
No netreba. Ale ako potom vyplníš kontrolný výkaz? Teda ak by si chcel byť presný?
karakul
24.01.15,14:18
... bločky idú do B3, ten ide do KV sumárnymi údajmi
marjankaj
24.01.15,14:45
No dobropisy(teda aj interné doklady) by mali ísť do C2.
A malo by to súhlasiť s riadkom 28 v DP DPH.
Ktovie ako im to bude kontrolovať ten softvér, ktorý ešte len vymyslia.

C.2. Údaje z opravných faktúr prijatých príjemcom plnenia k faktúram uvedeným v B.1. a B.2.
V C.2. príjemca plnenia uvádza aj údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra (§ 74 ods. 3 písm. a) zákona o DPH), a to aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádza v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.
marjankaj
24.01.15,14:48
V B3 je riadok číslo 3. Nevieš za akým účelom ho tam dali?
karakul
24.01.15,14:56
... a do B3 riadku číslo 3 nejde sumárny údaj?
marjankaj
24.01.15,15:24
No ide tam sumár. Viď poučenie. Ale dobropis(teda hodnota s mínusom) sa má dať do C2
marjankaj
24.01.15,15:29
No do riadku 2 ide celková DPH na bločku
Do riadku 3 má ísť skutočne odpočítaná DPH teda napríklad iba tých 80%
Samozrejme ide tam sumár. Veď Kažimír na to vymyslel tlačítko, na ktoré stačí kliknúť a softvér to tam sám šupne.:---
karakul
24.01.15,15:36
... presne tak, ako si napísal; takže ak budem krátiť 10 bločkov jednotlivo alebo sumárne 10 bločkov naraz, dostanem rovnaký výsledok v oddieli B3, aniž by som bol nepresný?
Žabinka
24.01.15,15:40
prečo rozoberáte dobropisy v súvislosti s touto otázkou??
karakul
24.01.15,15:42
... spomenul som čo i len jediným slovom dobropis ????
Žabinka
24.01.15,15:47
nárok na odpočet DPH mám predsa podľa §51 ods.2 ZoDPH najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.. prečo by som nemohla vysporiadať 80% súhrnne v decembri?
Žabinka
24.01.15,15:49
nie, marjankaj spomína dobropisy a opravné faktúry..
karakul
24.01.15,15:52
mohla aj v poslednom zdaň. období, ale v zadaní sa píše "uplatňovať DPH z bločkov každý mesiac v plnej výške" čo rozhodne nie je to isté... okrem toho existuje aj akási povinnosť účtovať mesačne...
Žabinka
24.01.15,15:53
ak počas roka účtovala ako nedaňové výdavky, na konci roka ich môže upraviť ako nepeňažné VOZD, s úpravou tých 80%..
Žabinka
24.01.15,15:58
samozrejme, že má byť verný obraz účtovníctva, ale je taká možnosť účtovania na konci zdaňovacieho obdobia, tak zákon nie je porušený..
karakul
24.01.15,15:58
... ale ona každý mesiac uplatnila plný odpočet, na čo nemala nárok - takže možným riešením by bolo dorobiť knihu jázd - ale je tam problém - leba auto používal aj na súkromné účely, teda tak či tak krátenie DPH na vstupe malo byť. Žabinka - možnosť uplatnenia DPH v poslednom zdaňovacom období, a to nie je to isté ako účtovať v poslednom zdaňovacom období.
Žabinka
24.01.15,16:01
tá otázka je dosť chaoticky napísaná..:)
psps
22.02.15,11:39
Podnikateľ-FO používa súkromné vozidlo na pracovné cesty. O všetkom si vedie záznam, používa GPS. V jednom mesiaci má pomer služobných a súkromných jázd 90:10, v ďalšom 70:30, v ďalšom 60:40, atď. Čítala som ešte začiatkom roku 2014, že v takomto prípade sa môže daňovník na konci roku 2014 rozhodnúť, či využije možnosť uplatnenia 80% výdavkov. Urobí to na základe spriemerovania služobných a súkromných ciest. a samozrejme všetky ostatné výdavky na auto vypočíta podľa toho, aký mu vyjde pomer. Samozrejme si každý komu vyjdú cesty v pomere 60:40 si vyberie radšej 80% výdavky. Jasne tam bolo napísané, že tachometer stačí skontrolovať na začiatku a na konci účtovného obdobia. (a na účely výpočtu dane z príjmov je to predsa 1 rok a nie 1 mesiac) A na základe tohoto si myslím, že aj čo sa týka DPH, stačí ju zarovnať v mesiaci december tak ako písala Kejka. Veď ak napríklad bloček z júna 2014 sa môže zahrnúť do priznania v decembri 2014, tak prečo by to nešlo naopak. Čo poviete? Tak či tak, si myslím, že jazdy je dobré evidovať si aspoň pre svoje účely.