milagros208
18.02.15,18:53
Zdravím. Podľa §62 ods. 6 Zákonníka práce (6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace,. Kto rozhoduje o tom ako dlho táto výpovedná doba bude trvať? Ak zamestnanec uvedie vo výpovedi dvojmesačnú výpovednú dobu a presné dátumy, môže zamestnávateľ svojvoľne túto výpovednú dobu predĺžiť? Pretože to už niektorým zamestnancom urobil. Ďakujem.
veronikasad
18.02.15,18:54
Akú výpovednú dobu majú zamestnanci dohodnutú v pracovnej zmluve ?
veronikasad
18.02.15,19:09
Môže, ak to bolo dohodnuté pri podpise pracovnej zmluvy.
milagros208
18.02.15,19:10
Ďakujem za pripomienku. Zistím. Aj keď nepredpokladám, keďže pracovná zmluva bola podpísaná v roku 1993 a vtedy o nejakom slovíčku "najmenej" nebolo chýru ani slychu. Žila som v tom, že tá výpovedná doba je dva mesiace, ale pozerám, že zmena nastala od roku 2013. Môže tú výpovednú dobu nejako ovplyvniť kolektívna zmluva? Treba skontrolovať aj tú? Vďaka.
ivka70
18.02.15,19:10
Vypovedna doba pri PP dlhsom ako 1 rok pri vypovedi danej zamestnancom je 2 mesiace, ak nebola v pracovnej zmluve dohodnuta dlhsia vypovedna doba.
Bez takej dohody o dlzke VD sa nemoze nikto rozhodnut o inej dlzke, bez dohody plati Zakonnik prace.
Vypovedna doba zacina plynut od prveho dna nasledujuceho mesiaca po dni dorucenia vypovede zamestnavatelovi.
veronikasad
18.02.15,19:11
Výpovedná doba začína plynúť prvým kal. dňom nasl. kal. mesiaca po doručení výpovede. Pozor, ak sa výpoveď posiela poštou - nie je dôležitý dátum kedy zamestnanec zásielku odovzdal na pošte, ale kedy ju zamestnávatel prevzal.