pavlinka
23.02.15,08:52
Stačí keď zamestnanec prinesie k RZD kópiu potvrdenia , alebo musí dať orginál.
Tweety
23.02.15,08:54
Stačí.