Lucia Lafkova
25.02.15,11:46
Dobrý deň, minulý rok som bola na úrade práce čiže som nemala žiaden príjem, iba z dohody o prac.činnosti a to smiešnu čiastku 10,00 eur . Neviem či mám podať dan. priznanie???
Tweety
25.02.15,11:48
Nie, nemáš povinnosť podávať DP.
evuš
25.02.15,11:48
Nie, nemusíš..
kn-alka
25.02.15,11:50
Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) 2014 dosiahne zdaniteľné príjmy (t.j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) vyššie ako 1 901,67 eura.

Nepodávaš DP
Lucia Lafkova
25.02.15,12:05
ďakujem za skorú odpoveď. Ešte som narazila na jeden dotaz, ak podáva daňovník DP typu A a od 01/2014 do 09/2014 mal trvalý pobyt v Poprade, a od 10/2014 do 12/2014 - trvá má trvalý pobyt Košice, prosím Vás v ktorom meste má podať DP a aký danový úrad má uviesť na DP typu A?
Ludmiiilka
25.02.15,12:53
Košice a kde sa tam uvádza daňový úrad?
Lucia Lafkova
25.02.15,13:03
ďakujem za odpoveď.