SzabM
02.03.15,21:29
Manželka bola prvé 3 mesiace dobrovoľne nezamestnaná, ostatné mesiace až do konca roka evidovaná na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie. Príjem za rok 2014 mala 0,- Eur. Žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, spoločne vychovávajú dieťa vo veku 13 rokov. Môže si na ňu manžel uplatniť celú NčZD?
Anik
02.03.15,21:41
ak bola evidovaná na ÚP môže si za tie mesiace v ktorých splňala podmienku ku 1. v mesiaci uplatniť alikôtnu čiastku nezdaniteľnej sumy
avalik
02.03.15,21:41
nie, nemôže si uplatniť "celú" NČZD na manželku - pozri § 11 ods. 5 ZoDP
SzabM
02.03.15,21:56
Znamená to, že ak manželka bola evidovaná na ÚPSVaR od 2.4.2014 do konca roka, môže si na ňu daňovník uplatniť NčZD na 8 mesiacov nasledovne: 3803,33 / 12 = 316,94 x 8 = 2535,52 Eur. Je to správne?
SzabM
02.03.15,22:11
Prosím potvrďte alebo vyvráťte môj výpočet.
avalik
02.03.15,22:14
Ak mal manžel základ dane max. 35 022,31 € a manželka naozaj nemala žiadne príjmy, tak je to správne.
Anik
02.03.15,22:15
áno máš to správne