mirkamn
09.03.15,07:50
Dobrý deň, prosím Vás o radu. Zamestnanec pracoval na TPP od 1.1.2014 do 3.10.2014, potom bol dva dni nezamestnaný a od 6.10.2014 pracoval do 31.12.2014 tiež na TPP. Má nárok na zamestnaneckú prémiu za 10 mesiacov alebo 12? Podmienku o výške príjmu spĺňa. Ďakujem za radu.
kn-alka
09.03.15,08:02
z akého dôvodu si myslíš, že len na 10 mesiacov? ... oba pracovné pomery boli na základe TPP, nie?
mirkamn
09.03.15,08:07
ano, boli
kn-alka
09.03.15,08:09
pokiaľ neboli poskytnuté nejaké dotácie na podporu pracovného miesta, a zamestnanec pracoval na SK, tak má nárok na ZP
kn-alka
09.03.15,08:11
Pokiaľ neboli poskytnuté nejaké dotácie na podporu pracovného miesta, a zamestnanec pracoval na SK, tak má nárok na ZP na 12 mesiacov.

Mimochodom, koľko "x-iek" je zaškrtnutých na spodku oboch potvrdení?
Anik
09.03.15,08:46
dokonca aj ak by pracoval zvyšné 2 mesiace na dohodu aj tak by bol nárok na celých 12 mesiacov ak splňal ešte ďalšie podmienky nielen čo sa týka príjmu
kn-alka
09.03.15,08:52
Mne minulý rok dal DÚ na prepracovanie daňové priznanie. Zamestnanec mal 11 mesiacov TTP a posledný mesiac len dohodu. Dala som 12 mesiacov a vrátili, že má nárok len na 11 mesiacov.

Dohoda sa počíta len v prípade príjmu, ale ak má za ten mesiac len dohodu, nárok na ZP nevzniká.
mirkamn
09.03.15,08:53
Ďakujem. "x-iek" 10+3
kn-alka
09.03.15,08:54
§ 32a
Zamestnanecká prémia
(2) Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 122c) tento mesiac sa do obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a) druhom bode nezapočíta.
kn-alka
09.03.15,08:56
Ak je v každom kalendárnom mesiaci "x-ka", tak na ten mesiac má nárok na ZP :)
Anik
09.03.15,08:56
to nie je pravda, teta sa tomu asi nerozumela
stačí ak splňa podmienku, 6 mesiacov PP a zvyšné už môžu byť dohody potom je dôležité naozaj koľko krížikov máš dole
kn-alka
09.03.15,09:09
... ale len z trvalého pomeru......v odstavci 2 je to tak písané
kn-alka
09.03.15,09:10
a nebola to len tetuška z podateľne, ale správca dane vyzval na opravu
Anik
09.03.15,09:23
Jarka, ale máš tam odvolávku
tento mesiac sa do obdobia uvedeného v ods, 1 písm. a v druhom bode nezapočítava a to znamená podľa mňa, že musíš splniť tých 6 mesiacov v PP nestačí 6 mesiacov
PP+DoVP napr.
kn-alka
09.03.15,09:34
aj ja to to tak brala, ale nie, nezapočítava sa do obdobia NÁROKU na zam.prémiu .... mám to z dvoch daňových úradov - napíš do BB, ak neveríš :D
.... odstavec 1 píše o NÁROKU NA ZP
Katy a R
09.03.15,09:44
no veru veľmi divné to je - daj sem celú odpoveď !... lebo aj na stránke majú takto: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov#ZamestnaneckaPremia
kn-alka
09.03.15,09:47
však aj tam je písané, že dohody sa počítajú pri posudzovaní dosiahnutého príjmu, ale pri posudzovaní NÁROKU na zam.prémiu už nie..... "slovenská logika :("
Anik
09.03.15,09:50
Jarka vždy to tak robím ani raz som nebola vyzvaná na opravu.
Katy a R
09.03.15,09:54
ja síce pred dvomi rokmi - a takisto nárok bol aj za "dohodové" mesiace.
niektoré vyjadrenia FS sú fakt divné - lebo napr v zákone sa vylučujú len tí, ktorých sa týka § 50a zák 5/2004 - ale v odpovediach FS (aj tu priložených) píšu aj o iných § 5/2004. ????
Olgica
09.03.15,10:35
Dobrý deň, aj ja mám otázku:

má nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnanec, ktorý mal príjmy z prac.pomeru vo výške 2.116,16 a robil od 1-6/2014 ale v apríli a máji bol PN, čiže príjem nemal, mal iba PN-ku ale prac.pomer trval? Ďakujem
x-iek je dole zaškrtnutých len za mesiace 1,2,3,6.
kn-alka
09.03.15,10:42
práve som napísala cez web na finančnú správu
Anik
09.03.15,15:46
nie nemá nárok
avalik
09.03.15,16:15
Etiketa porady:
Zadávanie otázok
Otázky zadávam samostatne, nie v rámci iných otázok alebo debát.
avalik
09.03.15,16:16
Etiketa porady:
Neodpovedám na otázky, ktoré sú zadané prostredníctvom odpovedí.