eltime
09.03.15,13:13
kn-alka
09.03.15,13:20
to si kde počul?
kn-alka
09.03.15,13:21
mzdarka renca
09.03.15,22:17
záleží od toho, o akej dohode je reč.
Ty máš na mysli Dohodu o vykonaní práce kde je skutočne limit 350 hod./rok.
Ten, ktorý ťa priviedol do neistoty mal zrejme na mysli Dohodu o pracovnej činnosti, kde je limit taký, že možno odpracovať max. 10 hod./týždeň.
Ešte je možné pracovať na základe Dohody o brigádnickej práci študentov (na túto dohodu môžu pracovať výlučne študenti SŠ a VŠ denného štúdia), kde je limit max. 20 hod./týždeň.