klerak
10.03.15,20:34
zamestnanec mi musí predať iba originály alebo úradně overené kópie?
Keď mi dá obyčajné kópie, nemusím mu robiť ročné zúčtovanie?
Tweety
10.03.15,20:36
Ak o RZD požiadali ,musíš ho spraviť, inak hrozí zamestnáv. sankcia. Stačí kopia dokladov.
mzdarka renca
10.03.15,20:37
prečo by ti nemal dať originály? jemu sú nanič. kópie nech si nechá on, ak ich chce za každú cenu mať.
klerak
10.03.15,23:08
avalik
11.03.15,00:08
Zákon neukladá zamestnancovi predložiť originály potvrdení, alebo ich úradne overené kópie na účely vykonania ročného zúčtovania dane.

Ak pri podaní daňového priznania je možné doložiť kópie potvrdení, trvanie na "predaní" originálu alebo úradne overenej kópie zamestnávateľovi je šikanovanie zamestnanca.
kn-alka
11.03.15,06:18
Mimo témy:

nepočul si o vete: nevydávať originály z ruky ...... týka sa to všetkých možných dokumentov.
klerak
11.03.15,06:54
Teda aj zapoctovy list staci kopia?
kn-alka
11.03.15,07:00
zamestnávateľovi je načo zápočtový list od predchádzajúceho zamestnávateľa? už dávno sa nespočítavajú roky zamestnania, ani k výpočtu nároku na dovolenku zápočet rokov nepotrebuješ.... maximálne na to, či zamestnanec nemá nejaké zrážky zo mzdy-exekúcie.... ale aj to ťa hneď exekútor kontaktuje, že treba zrážať zo mzdy, ak má zamestnanec nejaké podlžnosti
kn-alka
11.03.15,07:16
ja osobne som nikdy žiadnemu zamestnancovi nezakladala do osobnej zložky originály - vždy len fotokópie - originál vrátiť