narmo
19.03.15,10:00
Som starobný dôchodca a pracoval som celý rok 2014 na trvalý prac. pomer. Môj dôchodok je nižší ako ročná nezdaniteľná čiastka a tak si uplatňujem nez.čiastku
Môže mi spraviť ročné zúčtovanie zamestnávateľ, alebo si musím sám podať daňové priznanie.?Zamestnávateľa som požiadal o ročné zúčtovanie,ale doporučilimi, aby som si spravil sám.
veronikasad
19.03.15,09:01
požiadal si zamestnávatela o vykonanie RZD písomne na predpísanom tlačive do 15.2.2015 ? Aká je výška tvojho hrubého príjmu ?
Tweety
19.03.15,09:02
AK si o RZD v termíne do 15.2. 2015 zametnáv. požiadal, spraví ho zamestnáv., ak nie a mal si príjmy nad zákonom určenú hranicu 1.901,67, máš povinnosť podať DP.
Ak si už bol dôchodcom 1.1., máš nárok len na rozdiel medzi NČZD a dôchodkom.
veronikasad
19.03.15,09:19
doplň výšku príjmu, niekedy je anozaj výhodnejšie, ak si DP urobíš sám.