ika5521
20.03.15,09:08
FO nepodnikateľ obstaral nehnuteľnosť pred 10 rokmi, mal v nej 5 rokov trvalý pobyt a 5 rokov ju prenajíma. Doteraz nemal byt zaradený v obchodnom majetku, ale v roku 2014 vykonal rekonštrukciu, tak by si výdavky nemohol uplatniť. FO plánuje nehnuteľnosť predať v budúcnosti. Ak by si za rok 2014 dal nehnuteľnosť do OM, musel by čakať 5 rokov od vyradenia ak by nechcel platiť dane pri predaji? Alebo sa naňho vzťahuje výnimka, keďže byt obstaral pred 1.1.2011 a mal v ňom trvalý pobyt minimálne 2 roky? Ďakujem pekne za vysvetlenie.
Jana_clenka
20.03.15,17:16
Je tam síce výnimka pre majetok nadobudnutý do 31.12.2010 (§52j ZDzP), ale podmienkou by bolo - "trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom".
ika5521
23.03.15,17:24
Ďakujem pekne.