pardon23
23.03.15,22:37
Som zamestnanec, dlhodobo PN.od 20.2. 2014 do 31. 1. 2015. 0d 6.2.zasa PN do neurčita. Dňa 20.3. 2015 som prevzal dop. list zo soc.poisť. - rozhodnutie z 3.3.2015, že dňa 23.febr. 2015 mi zanikol nárok na nemocenské. Od 6.2. 2015 čakám na posúdenie môjho zdrav. stavu. Aká je teraz moja povinnosť voči nahláseniam sa k poisťovniam a úradom ?
veronikasad
23.03.15,22:44
Mal si jednu súvislú PN-ku po dobu 52 týždňov ?
veronikasad
23.03.15,22:58
Nedopisuj do textu, píš cez bublinu v komentároch. Od 6.3.2014 si na PN-ke ?
pardon23
23.03.15,23:01
nie
pardon23
23.03.15,23:02
1. PN 20.2. 2014 do 31.1. 2015.
veronikasad
23.03.15,23:07
Od 6.2.-15.2.2015 máš znovu nárok na náhradu príjmu od zamestnávatela. Nárok na nemocenské z druhej PN-ky ti nevznikne.

Rozhodnutie o ukončení poberania nemocenského (kopiu) treba doručiť do zdravotnej poisťovne, aby si zostal poistencom štátu. Ďalšiu kopiu odovzdaj mzdárke, ak aj zamestnávatel nedostal oznámenie zo SP. V SP budeš mať po uplynutí ročnej podpornej doby prerušené poistenie.

Na posudkovej komisii - ak ti bude schválená invalidita viac ako 41 % - žiadaj o spätné priznanie ododňa doručenia žiadosti. ID ti doplatia, len budeš musieť preklenúť obdobie bez príjmu. Ak by to trvalo dlhšie, informuj sa na UPSVaR o dávke v hmotnej núdzi. Treba ale počítať s tým, že ti ju potom započítajú so spätne vyplateným inv.dôchodkom. Ak budeš na posudkovej komisii úspešný, vybavenie dôchodku, ak budeš mať v poriadku všetky doklady, trvá na Ústredí SP minimálne 30 dní, vo väčšine prípadov dlhšie.
pardon23
23.03.15,23:10
1. PN 20.2.2014 - 31:1.2015, 2. PN 6.2. 2015 - do neurčita
veronikasad
23.03.15,23:16
6-dňové prerušenie nestačí na to, aby ti začala plynúť nová podporná doba. Výplata nemocenského skončila. Ďalší postup máš v mojej odpovedi v téme.
veronikasad
23.03.15,23:20
Opravila som dátumy nároku na náhradu príjmu počas DPN.
veronikasad
23.03.15,23:22
Ešte doplň kolko máš rokov a kolko rokov pracuješ. Pre výplatu ID je totiž potrebný aj dostatočný počet rokov dôch.poistenia v závislosti od veku.
pardon23
24.03.15,11:22
Mám 56 rokov, odrobených pre štát 38 rokov. tu nie je problém. Problém je, že nikto neporadí, ako ďalej konať. Ďakujem za informácie.
pardon23
26.03.15,17:35
ďakujem za informácie.
veronikasad
20.08.16,21:34
Pozerala som tvoju staršiu tému, dopln presne obdobie oboch PN bez poberania nemocenského. Ak trvalo viac ako 12 mesiacov, nárok na dávku v nezamestnanosti.ti nevznikne
veronikasad
20.08.16,21:36
Posledný komentár patrí k novej teme
pardon23
20.08.16,22:13
1. PN 20.2. 2014 do 31.1.2015. 2. PN 6. 2. 2015 do 31.9. 2015. 3.PN 19.2. 2016 a trvá.
veronikasad
21.08.16,07:20
Mňa zaujíma obdobie PN bez nároku na nemocenske