Sariana
24.03.15,07:58
Poprosím o radu. Teraz v marci je na základe daňového priznania povinnosť vyrovnať daň za rok 2014, ale čo s mesačným preddavkom... Je potrebné zaplatiť aj preddavok na daň za 03/2015 k 31.3.2015?
Ďakujem :-)
KloferHladny
26.03.15,19:50
K 31.03.2015 je nutné uhradiť Q. preddavok podľa starého predpisu (t.z. podľa výsledku DPPO za rok 2013). Podľa výsledku DPPO 2014: Ak vyjdú mesačné preddavky prvýkrát, potom sumu 4xmesačný preddavok je nutné uhradiť do 30.04.2015. Ak už boli platené preddavky, potom do 30.04.2015 vznikne povinnosť doplatiť rozdiel, t.z. 4x mesačný vyplývajúci z DPPO 2014 mínus uhradené preddavky.