misa
28.03.15,21:08
Prosím Vás ak bola tvorená opravná položka z časti daňová a z časti nedaňová, a chcem pohľadávku odpísať, aký to bude mať dopad na základ dane? Nedaňová bola z dôvodu že spoločnosť sa rozhodla o všetkých OP účtovať nedaňovo a až od niektorého roka sa rozhodla o daňovom účtovaní OP. Spolu boli tvorené vo výške 100%, sú premlčané a chcem ich odpísať.
KloferHladny
28.03.15,22:08
391N/311 - SUMA N nedaňová časť - vyradenie
391A/311 - SUMA D daňová časť, vyradenie

Ak predpokladím, že pohľadávka je vlastná, ocenená menovitou hodnotou, spĺňa časový test 1080 dní po lehote, potom na riadku 290 DPPO ako položku znižujúcu základ dane uviesť SUMA N. V poznámkach k riadku 290 uviesť "uplatnenie zrušenia nedaňových opravných položiek uvedených v predchádzajúcich obdobiach v tabuľke "A" ako položky zvyšujúce základ dane". Samozrejme históriu si uložiť spolu s daňovým priznaním pre prípad kontroly ...