lipanek
29.03.15,18:34
Poradte prosím. Okrem príjmov zo závislej činnosti mám aj autorské honoráre. Dostal som potvrdenie o vyplatených autorských honorároch. Sú tam 3 položky:
1.) honorár bruto 49,8 eur; daň 19% 9,27eur; odvod do LF 2% 1euro; honorar netto39,53eura
2.) honorár bruto 350 eur; daň 19% 0eur; odvod do LF 2% 7eur; honorar netto 343eura
3.) honorár bruto 500 eur; daň 19% 0eur; odvod do LF 2% 10eur; honorar netto 490eura
Ako mám vyplniť tabuľku č.1 v VI oddiely v daňovom tlačive B??
Ďakujem vopred za radu!