prásk
18.05.06,10:12
Milí poraďáci, mám súrnu otázočku:
Môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku za minulý rok z dôvodov, ktoré vznikli v tomto roku? Neviem, či som dobre pochopila § 106 ods 6. Lebo ak myslím správne, tak by mu mohol krátiť len tú dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok tohto roku.
Tweety
18.05.06,10:16
Milí poraďáci, mám súrnu otázočku:
Môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku za minulý rok z dôvodov, ktoré vznikli v tomto roku? Neviem, či som dobre pochopila § 106 ods 6. Lebo ak myslím správne, tak by mu mohol krátiť len tú dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok tohto roku.Nie, na minulý rok už nemôže siahnuť. Môže len na dovolenku za tento rok.
Ingrid G.
18.05.06,10:43
Zamestnávateľ môže zamestnancovi krátiť len tú dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok v príslušnom roku z dôvodov, ktoré vznikli v tom istom roku. Čiže ak vznikli dôvody na krátenie dovolenky v roku 2006, nemôže mu krátiť dovolenku minuloročnú.