kopi
19.05.06,12:07
Ahojte všetci! Mám pracovníčku, ktorej pracovný pomer končí 31.5. dohodou pred začatím plynutia výpovednej letohy. Nárok na dôchodok jej vznikne v januári 2007. Kedy alebo resp. dokedy si musí podať žiadosť o predčasný dôchodok, aby som jej ja vyplatila odchodné? Kto sa tomu rozumie, prosím poraďte mi. Je to moja známa a nechcem aby o odchodné prišla.
heja3
19.05.06,10:13
jankasm
19.05.06,10:16
Ahojte všetci! Mám pracovníčku, ktorej pracovný pomer končí 31.5. dohodou pred začatím plynutia výpovednej letohy. Nárok na dôchodok jej vznikne v januári 2007. Kedy alebo resp. dokedy si musí podať žiadosť o predčasný dôchodok, aby som jej ja vyplatila odchodné? Kto sa tomu rozumie, prosím poraďte mi. Je to moja známa a nechcem aby o odchodné prišla.

Odchodné jej môžeš vyplatiť aj spätne, len jej musí byť dôchodok priznaný najneskôr k 1.6.2006 (najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru). Ona si oň potom dodatočne požiada.

Ešte malá rada, ak o tom nevieš, nech sa ide zaregistrovať na úrad práce a vzdá sa podpory. Nebudú jej potom krátiť dôchodok (kvôli tomu že ide do predčasného dôchodku).
kopi
19.05.06,10:57
Tak čo jej mám teda prosím Ťa poradiť? Nech ide ešte do 31.5. na sociálnu poisťovňu spolu so všetkými dokladmi - zápočet, evidečný list.... a nech si požiada o dôchodok k 31.5.2006? Takto?
Chobot
19.05.06,10:58
Odchodné jej môžeš vyplatiť aj spätne, len jej musí byť dôchodok priznaný najneskôr k 1.6.2006 (najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru). Ona si oň potom dodatočne požiada.

Ešte malá rada, ak o tom nevieš, nech sa ide zaregistrovať na úrad práce a vzdá sa podpory. Nebudú jej potom krátiť dôchodok (kvôli tomu že ide do predčasného dôchodku).

Musí sa zaevidovať na úrde práce? Myslel som si, že stačí ak spĺňa podmienku nároku na podporu v nezamestnanosti, že soc. poisťovňa to obdobie automaticky skráti. Alebo ako si potom treba vykladať znenie zákona?:

(7) Poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, a tento nárok si neuplatní, sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku podľa odseku 1, skráti o obdobie, počas ktorého by mal nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, tento nárok si neuplatní, a ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, bol poistený v nezamestnanosti sedem rokov nepretržite, sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku podľa odseku 1, skráti o dvojnásobok obdobia, počas ktorého by mal nárok na výplatu dávku v nezamestnanosti.

Nie je tam explicitne uvedené, že musí byť evidovaný uchádzač.

Tak ako to je? Komu už priznali takto znížený predčasný dôchodok?
Chobot
19.05.06,11:01
Tak čo jej mám teda prosím Ťa poradiť? Nech ide ešte do 31.5. na sociálnu poisťovňu spolu so všetkými dokladmi - zápočet, evidečný list.... a nech si požiada o dôchodok k 31.5.2006? Takto?

Svokor bol pred týždňom požiadať o dôchodok a musel požiadať k dátumu 1. 4., lebo mzdu za apríl ešte nemal zúčtovanú (musel predložiť posledné zúčtovanie mzdy za marec).

Takže keď tá pracovníčka bude chcieť požiadať o predčasných dôchodok k 31. 5., bude musieť predložiť zúčtovanie mzdy zamesiac máj. Bez toho bude musieť požiadať o predčasný dôchodok k 30.4.2006.
jankasm
19.05.06,11:37
Priznali ho tak mojej mamine. Keď dala v práci výpoveď išla sa zaevidovať na úrad práce, zároveň sa vzdala podpory a požiadala si o predčasný starobný dôchodok. Nárok na starobný dôchodok jej tým pádom vyšiel o rok skôr a krátenie jej vyšlo myslím len za 2 mesiace. (Dúfam, že som to napísala dosť zrozumiteľne)
Chobot
19.05.06,13:09
Priznali ho tak mojej mamine. Keď dala v práci výpoveď išla sa zaevidovať na úrad práce, zároveň sa vzdala podpory a požiadala si o predčasný starobný dôchodok. Nárok na starobný dôchodok jej tým pádom vyšiel o rok skôr a krátenie jej vyšlo myslím len za 2 mesiace. (Dúfam, že som to napísala dosť zrozumiteľne)

Áno, je to zrozumiteľné. Mňa by ale zaujímala situácia, keď žiadateľ v čase podania žiadosti ešte pracuje. Vtedy nemá nárok na redukciu krátenia predčasného dôchodku?

Konkrétne svokor - v decembri bude mať 60 rokov. Ak si podal žiadosť k 1.4. tak by mu krátili dôchodok o 32x0,5% = 16%.

Tým, že nebol nezamestnaný, podľa tých horeuvedených odstavcov by ten počet mesiacov mohl byť nie 32, ale len 32-12=20, čiže krátenie by bolo 10%.

Alebo by mu bolo lepšie skončiť PP, zaevidovať sa na UP a až potom požiadať o prečasný dôchodok? Lenže kým by mu priznali dôchodok (čo trvá 2-3 mesiace) tak za ten čas by bol bez akéhokoľvek príjmu.

Začínam byť z toho jeleň.
ajobs
19.05.06,14:26
Áno, je to zrozumiteľné. Mňa by ale zaujímala situácia, keď žiadateľ v čase podania žiadosti ešte pracuje. Vtedy nemá nárok na redukciu krátenia predčasného dôchodku?

Konkrétne svokor - v decembri bude mať 60 rokov. Ak si podal žiadosť k 1.4. tak by mu krátili dôchodok o 32x0,5% = 16%.

Tým, že nebol nezamestnaný, podľa tých horeuvedených odstavcov by ten počet mesiacov mohl byť nie 32, ale len 32-12=20, čiže krátenie by bolo 10%.

Alebo by mu bolo lepšie skončiť PP, zaevidovať sa na UP a až potom požiadať o prečasný dôchodok? Lenže kým by mu priznali dôchodok (čo trvá 2-3 mesiace) tak za ten čas by bol bez akéhokoľvek príjmu.

Začínam byť z toho jeleň.

Tibor, musí zvoliť len ten spôsob, že ukončí pracovný pomer, zaeviduje sa na ÚP, a vzdá sa podpory. Okamžite požiada o predčasný dôchodok. Inak by nemal nárok na krátenie obdobia o 12 mesiacov, čo de facto znamená 6%. Avšak bez príjmu nemusí byť - následne môže obnoviť pracovný pomer a pracovať ďalej. Podmienkou zákona je, že musí byť evidovaný nezamestnaný (čiže zaevidovaný na ÚP) v momente požiadania o predčasný dôchodok a nesmie byť v ten deň súčasne zamestnaný.
Je to síce riadna hlúposť v zákone, ale myslím, že nie je jediná.:eek: :p
ajobs
19.05.06,14:29
Odchodné jej môžeš vyplatiť aj spätne, len jej musí byť dôchodok priznaný najneskôr k 1.6.2006 (najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru). Ona si oň potom dodatočne požiada.

Ešte malá rada, ak o tom nevieš, nech sa ide zaregistrovať na úrad práce a vzdá sa podpory. Nebudú jej potom krátiť dôchodok (kvôli tomu že ide do predčasného dôchodku).

No, ja by som bol opatrnejší s tým vyplatením odchodného, pretože ustanovenie o možnosti vyplatenia odchodného PREDČASNÝM starobným dôchodcom začne platiť až 1.7.2006 - viď link v príspevku č.2.
jankasm
21.05.06,13:12
No, ja by som bol opatrnejší s tým vyplatením odchodného, pretože ustanovenie o možnosti vyplatenia odchodného PREDČASNÝM starobným dôchodcom začne platiť až 1.7.2006 - viď link v príspevku č.2.

Áno, podľa písaného v zákone je to tak, ale myslím, že na stránke SP /už si presne nepamätám kde som to čítala/ - už som si spomenula, bol to zákonník práce s komentárom, sa píše, že "aj keď to nie je v zákone presne definované, je tam písané len po vzniku nároku na starobný dôchodok, myslí sa tým aj predčasný starobný dôchodok".
ajobs
21.05.06,20:00
Áno, podľa písaného v zákone je to tak, ale myslím, že na stránke SP /už si presne nepamätám kde som to čítala/, sa píše, že "aj keď to nie je v zákone presne definované, je tam písané len po vzniku nároku na starobný dôchodok, myslí sa tým aj predčasný starobný dôchodok".

Sociálna poisťovňa nemôže svojvoľne vykladať zákon, môže konať IBA v jeho intenciách. Preto sa nakoniec tá legislatívna zmena od 1.7.2006 realizovala.
kopi
22.05.06,10:27
Teraz už tomu vôbec nerozumiem. Je to takto: k 31.5.2006 končí pracovný pomer, k 1.6.2006 sa zaeviduje ako nezamestnaná a k 1.7.2006 si požiada o predčasný starobný dôchodok? A ja, ako jej posledný zamestnávateľ jej vyplatím odchodné ?
jankasm
22.05.06,11:04
Sociálna poisťovňa nemôže svojvoľne vykladať zákon, môže konať IBA v jeho intenciách. Preto sa nakoniec tá legislatívna zmena od 1.7.2006 realizovala.

Už som sa rozpamätala, nečítala som to na stránke SP ale v Zákonníku práce s komentárom, kde sa v komentári k §76 - Odstupné a odchodné píše "Ide o tieto dôchodky zo systému sociálneho poistenia:
- starobný dôchodok - aj predčasný starobný dôchodok - aj keď ho zákon výslovne nevypočítava, ide o typ starobného dôchodku"

Odpoveď na predchádzajúcu otázku je NIE - ak mu priznajú dôchodok k 1.7.2006 a pracovný pomer skončí 31.5.2006. Mali by ste povinnosť vyplatiť mu odchodné, len keby mu priznali dôchodok k 1.6.2006 (deň nasledujúci po dni skončenia pracovného pomeru).
kopi
22.05.06,13:13
A môže si podať žiadosť o predčasný dôchodok napríklad 16. júna spätne od 1. júna?
Chobot
22.05.06,14:12
A môže si podať žiadosť o predčasný dôchodok napríklad 16. júna spätne od 1. júna?

Áno, môže. Dátum, ku ktorému si podáva žiadosť záleži od predložených dokladov.

Napr. svokor bol minulý týždeň si podať žiadosť, ale nakoľko ešte nemá zúčtovanie mzdy za mesiac apríl, tak dôchodok mu priznajú k 1. 4. 2006 (predložil len zúčtovanie mzdy za mesiac marec).

Navyše ťažko vyžadovať od niekoho všetky doklady za máj už 1. 6. Reálnejšie je predložiť ich v priebehu mesiaca jún.
anina
02.06.06,06:33
[QUOTE=jankasm]Odchodné jej môžeš vyplatiť aj spätne, len jej musí byť dôchodok priznaný najneskôr k 1.6.2006 (najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru).

Zamestnanec odišiel do predčasného dochôdku 1.11.2005, odchodné sa mu nevyplatilo./Nejednoznačnosť v zákone/ Teraz po 1.7.2006 keď sa povinnosť vyplatenia odchodného vzťahuje aj na odchod do predčasného dôchodku mám odchodné vyplatiť aj spätne alebo nie?