Filomena151
24.04.15,19:56
v roku 2010 som mala byť po dedičskom konaní vyplatená sumou 1129 eur, do dnešného dňa sa tak nestalo. ako vypočítam úrok z omeškania alebo s akým % mám pracovať?
Mária27
24.04.15,20:55
Ak tam bol dátum dokedy máš byť vyplatená, tak tri roky potom sa môžu dovolať premlčania. Ak dátum nebol, môžeš teraz o výplatu požiadať a dátum určiť. Na druhý deň potom začne omeškanie aj s nárokom na úroky.

Úroková sadzba k istine je určená dňom omeškania. Pozri úr. sadzbu ECB pre hlavné ref. operácie http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/udajove-kategorie-sdds/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb.
Pozri aj nariadenie vlády č. 87/1995 § 3 k potrebnému dátumu = o čo sa zvyšujesadzba ECB.

Ak budeš žiadať úhradu súdne, tak istinu s úrokm omeškania x % odo dňa y do zaplatenia.