klerak
28.04.15,22:45
bola vytvorená rezerva na zverejnenie ÚZ v OV (v r. 12).. 548/323
další rok sa potom účtovalo 323/345.. je to takto v poriadku? neviem, čo mám teraz robiť so zostatkom na 345..