Monika Hruška
30.04.15,09:14
Ahojte, dostala sa mi do rúk s.r.o., ktorá podľa zakladateľskej listiny mala vytvoriť ZRF vo výške 5% ZI pri vzniku ešte v roku 2012, avšak nevytvorila. Za rok 2014 prvýkrát dosiahla zisk. Je možné zaúčtovať prídel do ZRF zo zisku tak, by tam bola zahrnutá aj časť nevytvorená pri vzniku spoločnosti?
Tweety
30.04.15,09:17
Je to možné ale záleží aj od toho, čo určuje spoločenská zmluva.
Monika Hruška
30.04.15,09:20
Podľa zakladateľskej listiny mala byť tvorba 5% výšky ZI pri vzniku spoločnosti a potom dopĺňanie z čistého zisku až kým sa nedosiahne výška 10% ZI.
Tweety
30.04.15,09:23
potom môžeš účtovať
Monika Hruška
30.04.15,09:25
Ďakujem veľmi pekne.