blondy
30.04.15,21:29
FO nepodnikateľ kúpil budovu do osobného vlastníctva, rozhodol sa ju nevyužívať, ale prenajať sro, a dosahovať príjmy z prenájmu. Ako nepodnikateľ vloží budovu do majetku, aby si mohol uplatniť odpisy. Ako túto budovu zaradiť do správnej odpisovej skupiny 5 alebo 6, keď bola kúpená na účely zisku z jej prenájmu, a nie na účely na ktoré by ju využila napr. sro?
KEJKA
30.04.15,21:54
daňový odpis 40 rokov
marjankaj
01.05.15,04:38
Pre zaradenie budovy do odoisovej skupiny nie je dôležité na aký účel je kúpená, ale na aký účel sa používa. Pozri §26/2. Teda odpisová skupina sa môže aj meniť. Napríklad pri prenájme bude OS=6. A ak by budovu neskôr používal napríklad ako pneuservis, tak bude OS=5. Teda pokiaľ ide o podnikateľa.
marjankaj
01.05.15,07:49
Zákonodarcovia idú s dobou.
Keďže existuje "kreatívne" účtovníctvo, tak skúšajú na nás aj "kreatívne zákony".:eek: