AdrianaA
10.06.15,10:45
V predchádzajúcej firme sme účtovali ID vždy na konci mesiaca a dátum sme dávali tiež na konci mesiaca. Mali sme aj kontrolu z DU a aj audítora a všetko OK. Minule som sa ale stretla s názorom, že je to nesprávne.
evuš
10.06.15,08:52
ID - dávam dátum, kedy sa to týka zaúčtovania... podľa mňa nie je to správne, keď to účtujete až na konci mesiaca...účtovníctvo sa má viesť v časovom slede....
AdrianaA
10.06.15,08:58
v podstate to je v časovom slede, každý mesiac.
Dav
10.06.15,09:44
Vo všeobecnosti posledný deň mesiaca, väčšinou takto účtujem stravné lístky, tvorbu SF a preúčtovávam DPH. Zaraďovanie a vyraďovanie investičného majetku a všetko to, kde potrebujem mať presný dátum vzniku účtovného prípadu účtujem s aktuálnym dátumom. Prešlo auditom aj daňovými kontrolami bez pripomienok.
KEJKA
10.06.15,10:16
súhlasím.
AdrianaA
10.06.15,10:20
my máme ID mzdy, stravné lístky, SF, preúčtovanie DPH, hosp.výsledku, poistky na majetok, centové vyrovnania a pod.
evuš
10.06.15,10:25
Robím to tak ako Dav..niektoré až na konci mesiaca, ale ostatné s aktuálnym dátumom