ADB
11.06.15,09:40
Dobrý deň,
vyskytli sa nejaké prípady, keď zamestnanec začal pracovať na dohodu u iného zamestnávateľa a neoznámil to zamestnávateľovi, u ktorého má hlavný pracovný pomer a zároveň si u neho uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie (OP).
Zdravotná poisťovňa pošle zamestnávateľovi mail, v ktorom žiada, aby odoslal opravný výkaz za to obdobie - v opravnom výkaze zamestnanec nemá mať OP (niekoľko mesiacov spätne - napr. v júni žiadajú výkaz za marec). Vystavenie výkazu je spojené s prepočítaním mzdy zamestnanca, dodatočným odvedením poistného a zrazením poistného zamestnanca (v júnovej mzde bude treba zamestnancovi zraziť sumu poistného, ktorú mal zaplatiť napr. v marci).
Keďže "vina" je v tomto prípade na strane zamestnanca, ktorý mal oznámiť zrušenie nároku na odpočítateľnú položku (čo je nezmysel, pretože 99% zamestnancov nemá prehľad ani len o zákonníku práce a nie to ešte zákon o zdr. poistení) a zdravotná poisťovňa má možnosť problém elegantne vyriešiť pri Ročnom zúčtovaní zdravotného poistného, je zamestnávateľ povinný vyhovieť žiadosti poisťovne?

Nemá možnosť odmietnuť a vyhnúť sa oprave chyby, za ktorú nie je zodpovedný? / Ak odmietne, môže voči nemu zdravotná poisťovna vyvodiť nejaké sankcie?
Jana Motyčková
11.06.15,10:07
Zákon o ZP toto priamo nerieši - čo keď zamestnanec zle oznámi. Ale v §16 ods. 18 sa hovorí, že ak má zamestnanec súčasne viac zamestnávateľov, uplatní sa OP až v ročnom zúčtovaní. Tu to nie je formulované, že ak si neuplatní, uplatní sa až v ročnom zúčtovaní. Na základe toho môže ZP požadovať opravy. Ak sa chcete doťahovať so ZP a prípadne riskovať súdny spor so ZP, môžete. Ja si netrúfam predpovedať výsledok.
uctovnicka12
26.10.15,16:24
Mám taký istý problém. Zamestnanec si uplatnil odpočítateľnú položku, ale nenahlásil že v jednom mesiaci mal dohodu za nejakých 30-40EUR, dozvedela som sa to z VŠZP. Odhliadnuc od toho, že robiť výkazy je technicky dosť náročné a nie každý software to urobí nejako jednoducho, zdá sa mi absolútne mimo normálnej matematickej logiky, že to vôbec žiadajú. Ak si niekto uplatní OP na zdravotnom poistení, tak poisťovňa mu bude robiť ročné zúčtovanie a v prípade nedoplatku predsa posiela výzvu na zaplatenie zamestnancovi aj zamestnávateľovi. Ak mám byť úprimná, tiež by som najradšej odmietla, ale neviem či to uhádam, lebo podľa mňa je problém v tom, že niekto ani zďaleka neodhadol čo to prinesie v praxi a možno by bolo vhodné vydať metodické usmernenie na niektoré prípady. Ja mám zrovna prípad, keď dotyčný zamestnanec nepresiahol zákonnú hranicu ani s tou dohodou, len porušil pravidlo, že má iný príjem. A samozrejme nižšiu OP. Zrovna tento človek asi 10 rokov nemal žiadnu dohodu, len dosť nízky plat a zrovna v tomto roku sa mu niečo zadarilo a bola to práca ani nie na týždeň.Neviem či to nie je viac buzerácia nízkopríjmových skupín ako pomoc. A zdôrazňujem to ročné zúčtovanie a jeho dopady. Chcelo by to ešte trošku prepracovať legislatívu okolo OP. Nepomohla som, len sa pridávam k názoru, že je to podľa mňa zbytočná robota, stačilo, trošku viac popremýšľať nad dopadmi v praxi.