Marta Mácsayová
15.06.15,08:51
Zamestannkyni podľa novely zákonníka práce musím k 30.6.2015 ukončiť dohodu o pracovnej činnosti. Momentálne je však PN. Následne by som mala od 1.7.2015 s ňou uzatvoriť novú dohodu o pracovnej činnosti. Ako to je v tomto prípade, keď zamestnankyňa je PN. Môžem s ňou k 1.7.2015 uzatvoriť dohodu? A čo s PN? Upresňujem, že ju potrebujeme, pretože má spôsobilosť na koncesiu doprava, tz. zastrešuje vo firme dopravu ako spôsobilá osoba.
veronikasad
15.06.15,08:53
Novú dohodu uzatvoríš od dátumu začiatku výkonu práce, teda po ukončení PN. Dohody nemusia na seba bezprostredne nadväzovať.
Marta Mácsayová
15.06.15,09:02
Lenže ju potrebujeme na zastrešenie dopravy vo firme, je totiž spôsobilá osoba.
ivka70
15.06.15,09:03
Dohody nemusia, ale asi jej bude chybat niekto s koncesiou, teda nebude moct podnikat.