dalesi
15.06.15,14:47
Hľadám vzor menovacieho dekrétu riaditeľa materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec. Ďakujem.