zdenkare
16.06.15,17:55
Mám povinnosť uhrádzať odvody do zdravotnej poisťovne ak ide o nepravidelnú činnosť dôchodcu na zmluvu o pracovnej činnosti?
ďakujem
katka 23
16.06.15,19:26
máš na mysli dohodu o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom ? s akým dôchodcom ? starobným, invalidným ?