majtnerova
17.06.15,07:38
Syn zamestnanca ukončil štúdium na vysokej škole 2. stupňa 20.5.2015. Od 1.9.2015 nastupuje na doktorantské štúdium. Ako je to s nárokom na daňový bonus?
avalik
17.06.15,08:10
ZoDP

§ 33

(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)

125) Zákon č. 600/2003 Z. z.

§ 3

(3) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,

b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.5)
ivka70
17.06.15,08:30
Na DB je narok maximalne za mesiac, v ktorom bola statna skuska.