maron13
18.06.15,07:40
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Robím tajomníčku a zároveň mzdárku na ZŠ. Som zaradená do 8.plat. triedy, 8 stupeň. Na základe kolektívnej zmluvy by som však mala byť zaradená v 12 stupni. Riaditeľka o tom nechce ani počuť, že už teraz som zaradená viac ako by som mala byť ( do 8.plat tried.). Hľadala som aj dôkaz v Nariadení vlády SR č. 341, ale nieje tam vyslovene udané, čo sa týka mzdárky (myslím, že tam patrím, ale ona to potrebuje vidieť, čierne na bielom). Prosím Vás nemáte niekto podrobnejšie zaradenie? Dá sa nájsť? A okrem tomu mi odmieta priznať aj 5% príplatok ako nepedagogickému zamestnancovi (mne jedinej, ostatní nepedag. zamestnanci ho dostávajú pravidelne od 02/2013). Môže takto postupovať? Ako to mám riešiť? Ďakujem veľmi pekne za rady
avalik
18.06.15,08:52
Do platových stupňov sa zamestnanci odmeňovaní podľa zákona 553/2003 zaraďujú podľa započítanej odbornej praxe (§ 6) - na 12. stupeň potrebuješ mať započítaných 32 rokov praxe.

Zaradenie do platovej triedy do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. (§ 5)


V nariadení vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme si vyhľadaj v časti 01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI


K tomu 5 % príplatku sa neviem vyjadriť, neviem či máte svoju kolektívnu zmluvu alebo vychádzaš z KZ VS na jednotlivé roky. K tomuto príplatku je na internete dosť diskusií, aj tu na porade, vyhľadaj.

Okrem toho, nariadením vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú od 1.1.2015 a od 1.7.2015 zvýšené platové tarify.
Papierniková
18.06.15,09:19
Treba si preveriť, čo máte napísané vo Vašej KZ, nakoľko niektoré zariadenia majú v KZ uvedené :

Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe
Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancom , ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods. 4 zákona 553/2003 Z.z.).
maron13
18.06.15,09:40
V našej KZ máme uvedené:
Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods.4 OVZ).

Takže mám byť zaradená do 12 stupňa, len ona mi to stále odmieta s tým, že ja nepatrím do 8plat. triedy a dala ma tam. Takže ďakujem, našla som si to nariadenie a v spoločných ustanoveniach je bod 5: 05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.
Takže do 8 patrím a patrí mi aj 12 stupeň. Zájdem za nou s dôkazmi v rukách a som zvedavá ako to dopadne. Ak mi to odmietne, ako môžem postupovať? Už ma to nebaví, takto sa hádame už 2 roky
A s tými 5% neviem čo mám robiť, sme 4 nepedagogickí zamest., 3 to uznala a mne nie, že mám osobný a to mi stačí :( Viem, že boli rôzne diskusie o tom, že niektorí zamestnávatelia to uznali a iní nie, ale môže si ona vybrať, že 3 dá a 1 nie? A ked sa jej pýtam na dôvod, povie, že oni majú nižší plat, vo mne to nieje?
Ďakujem
Papierniková
18.06.15,10:07
V zásade by riaditeľka mala dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania so zamestnancami aj v oblasti pracovných podmienok i odmeňovania.