Jajina
18.06.15,08:13
http://www.cesmad.sk/informacie/norsko-od-1-jula-2015-plati-minimalna-mzda-pre-zahranicnych-vodicov/

Dňa 11. mája 2015 Nórsky výbor pre uplatňovanie kolektívnych zmlúv (Tariffnemnda) ustanovil minimálnu mzdu pre profesionálnych vodičov vo výške 158,32 NOK/hod. (cca 18,17 eur). Informácie o princípoch odmeňovania v nórskom jazyku sú k dispozícii v prílohe.
Nové pravidlá boli oznámené 28. mája tohto roku a vstúpia do platnosti 1. júla 2015. Minimálna mzda sa vzťahuje nielen na nórskych vodičov, ale aj na zahraničných vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5t, vrátane autobusov. Okrem mzdových hodinových sadzieb musia vodiči dostať tiež stravné (podľa nórskych predpisov v súčasnosti 307 NOK/deň t.j. cca 35 eur bez dane). Pre zamestnancov spoločností, ktoré majú svoje sídlo mimo územia Nórska to platí len vtedy, ak prepravná služba je poskytovaná v súlade s ustanoveniami nórskeho zákona o vysielaní pracovníkov (Arbeidsmiljølovens § 1-7). To si vyžaduje, aby príjemca služby bol v Nórsku. Pravidlá sa aplikujú aj pri kabotáži a niektorých druhoch medzinárodnej dopravy. Pravidlá sa nevzťahujú na prepravu tovaru pre vlastnú potrebu.
Nórska inšpekcia práce (Arbeidstilsynet) sa domnieva, že nové pravidlá umožnia účinný kontrolný mechanizmus a možnosť zabrániť tomu, že zahraniční vodiči majú horšie pracovné podmienky a mzdy ako vodiči zamestnaní v Nórsku. Informovala, že skúsenosti z kontrol vykonaných spoločne s Nórskou verejnou správou ciest (Statens vegvesen), rovnako ako informácie od nórskych združení a zahraničných subjektov, poukazujú na rastúcu konkurenciu zo strany zahraničných dopravcov a samostatne zárobkovo činných vodičov, ktorí pracujú v podmienkach oveľa horších ako určujú nórske normy. Zatiaľ Nórska inšpekcia práce ani Verejná správa ciest nezverejnili informácie o technických aspektoch zavádzania nových predpisov, požadovaných dokladoch a sankciách za porušenie zákona.