žžabka
18.06.15,12:58
Dobrý deň chcela by som sa informovať.Zamestnávateľ nám dáva do výplatnej pásky nepeňažne prostiedky na cestovné ale nepočíta sa nám to do hrubého príjmu. Je možne že aby sme platili odvody a daň s týchto peňazi?
veronikasad
18.06.15,13:14
o výšku príspevku na cestovné sa zvyšuje čistá mzda zamestnanca ? Príspevok je vypláicaný zo sociálneho fondu ?
žžabka
18.06.15,13:15
tak odvody a daň by sa nemala uhradzať_? oni to dali ako nepeňažné prostriedky?
veronikasad
18.06.15,13:18
Nerozumiem na čo sa pýtaš... Príspevky zo soc.fondu podliehajú odvodom a dani zo závislej činnosti (okrem príspevku na stravovanie).
žžabka
18.06.15,13:20
už chápem ďakujem pekný deň