Misicka21
18.06.15,14:14
Máme zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný a poberal dávky v hmotnej núdzi. Zamestnali sme ho na PZ s dohodnutou hodinovou mzdou 2,40 EUR pri týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny. On si uplatnil na ÚP nárok na osobitný príspevok v hmotnej núdzi, ktorý činí sumu 126,14 eura mesačne prvých 6 kalendárnych mesiacov, musí splniť podmienku minimálnej mzdy. Pani z ÚP ktorá posudzuje jeho nárok mi volala, že za mesiac máj mu nevyšla minimálna mzda 380,- EUR ale len 378,- EUR a tak príde o príspevok a že aby neprišiel o príspevok aby sme mu zmenili zmluvu alebo platobný výmer. Lenže podľa mňa on predsa podmienku minimálnej mzdy splnenú má (vzhľadom na svoj týždenný pracovný čas 37,5 hod.). Jedná sa o zákon 417, v ktorom sa jasne hovorí:
cit.: (1) Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe,
a) ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý na
jmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy.
Tak má pravdu pani z ÚP že zamestnanec príde o príspevok? Ak nie, tak ako sa treba brániť proti úradníckym "krysám"?