matulik01
18.06.15,14:29
Máme nezaplatené pohľadávky z r.2012 od zahraničného odberateľa, ktorý zbankrotoval. Pohľadávky sme v r.2014 prihlásili do konkurzu. Koncom roka sme od správcu dostali vyrozumenie, že konkurz bol ukončený a naše pohľadávky nebudú uhradené. Môžem tieto pohľadávky v r.2014 odpísať v 100% výške 546/311? Alebo je nutné predtým tvoriť opravné položky k týmto pohľadávkam 547/391?