Filc
18.06.15,20:50
Existuje možnosť ako podnikať a odvádzať dane ak nemám dovŕšených 18 rokov? Ak prípadne existuje viacero možností, tak ktorá z nich je výhodnejšia.

Ďakujem.
Anik
19.06.15,00:14
Podnikať ako tak nemôžeš viď živnostenský zákon
§ 6
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
(1) Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:
a) dosiahnutie veku 18 rokov,
b) spôsobilosť*na právne úkony
c, bezúhonnosť
môžeš sa zamestnať na pracovný pomer, alebo na niektorý druh dohody
marjankaj
19.06.15,04:13
Môže podnikať napríklad podľa autorského zákona.